Avio pasažieru tiesības

2005. gada 17. februārī stājās spēkā Regula (EK) 261/2004 ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, kura regulē nozīmīgu daļu no pasažieru tiesībām. Regula paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos.

Regula tiek piemērota:

  • pasažierim, kas izlido no lidostas kādas dalībvalsts teritorijā;
  • pasažierim, kas izlido no trešās valsts lidostas uz lidostu kādas dalībvalsts teritorijā un ja attiecīgo reisu apkalpojošais gaisa pārvadātājs ir Kopienas pārvadātājs.

Regulā ir paredzētas pasažieru tiesības šādās situācijās:

  • gadījumā, ja pret viņu gribu atsaka iekāpšanu; 
  • gadījumā, ja viņu lidojums ir atcelts; 
  • gadījumā, ja lidojums kavējas.

Informēšanas pienākums

Regula paredz aviokompāniju pienākumu, informēt pasažierus par viņu tiesībām. Aviokompānija nodrošina, ka pie reģistrācijas pasažieriem vizuāli uztveramā veidā izvietots skaidri salasāms paziņojums ar šādu tekstu: “Ja Jums ir atteikta iekāpšana vai Jūsu lidojums ir atcelts vai kavējas vismaz divas stundas, lūdziet pie reģistrācijas vai iekāpšanas letes paziņojumu par Jūsu tiesībām, jo īpaši attiecībā uz kompensāciju un atbalstu”.

Uzraudzības iestādes

Regula nosaka, ka katra dalībvalsts izraugās iestādi, kas ir atbildīga par regulas uzraudzību attiecībā uz lidojumiem no lidostām, kuras atrodas tās teritorijā, un lidojumiem no trešās valsts uz šādām lidostām. Šī iestāde veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas pasažieru tiesības. 

Saraksts ar uzraudzības iestādēm ir pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā: https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/passenger-rights/national-enforcement-bodies-neb_en

Regulas pārskatīšana

Lai pastiprinātu avio pasažieru tiesības un pasažieri faktiski spētu izmantot savas tiesības, Eiropas Komisija ir izstrādājusi priekšlikumu Regulas (EK) Nr. 261/2004 pārskatīšanai:

TwitterFacebook