Kā rīkoties, ja internetā iegādāta līguma noteikumiem neatbilstoša prece?

Ja pēc preces saņemšanas iegādātajai precei tiek konstatēts defekts, kas nav radies patērētāja vainas dēļ (iegādāta līguma noteikumiem neatbilstoša prece), patērētāja tiesības ir noteiktas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 25.maija Direktīvu 1999/44/EK. Patērētāja tiesības neatšķiras, neatkarīgi no tā vai prece tika iegādāta internetā vai uz vietas tirdzniecības vietā.

Saskaņā ar direktīvu tirgotājs ir atbildīgs par preces neatbilstību, kas atklājas vismaz divu gadu laikā no preču piegādes.

Vairāk informācija par patērētāja tiesībām, iegādājoties līguma noteikumiem neatbilstošu preci pieejama šajā sadaļā.

TwitterFacebook