Komerciālā garantija

Neatkarīgi no patērētāja likumīgajām tiesībām, iegādājoties līguma noteikumiem neatbilstošu preci (“likumīgā garantija”), pārdevējs vai ražotājs var patērētājam piedāvāt arī brīvprātīgu komerciālu garantiju.

Ar komerciālo garantiju pārdevējs vai ražotājs uzņemas papildus saistības pret patērētāju, kas nav paredzētas normatīvajos aktos, veikt noteiktas darbības ar preci, ja tā neatbilst garantijā vai attiecīgajā reklāmā izklāstītajām specifikācijām. Komerciālās garantijas esamība neietekmē patērētāja likumīgās tiesības.

TwitterFacebook