Pārrobežu pirkumi

Eiropas Savienības iekšējais tirgus ikvienam patērētājam sniedz plašas iespējas iegādāties preces citās dalībvalstīs. Lai iepirkšanās ārpus Latvijas sagādātu prieku, ir svarīgi paturēt prātā dažas lietas, kas var palīdzēt, nonākot konfliktsituācijā ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju:

  • vienmēr saglabā pirkuma čeku, jo tas ir dokuments, kas apliecina Tavas un pārdevēja līgumsaistības;
  • pārliecinies, ka izvēlētajai precei piemīt visas funkcijas un īpašības, lai kalpotu nepieciešamiem mērķiem un iecerēm.

Pirms pirkuma veikšanas veikalā, pārdevējam skaidrā un labi saprotamā veidā ir jāsniedz noteikta informācija (ja tā jau nepārprotami neizriet no konteksta):

  • preču vai pakalpojumu galvenās īpašības;
  • pārdevēja identitāte;
  • preču vai pakalpojumu galīgā cena, ietverot visus nodokļus, kā arī attiecīgajā gadījumā – visi papildus piegādes izdevumi;
  • attiecīgajā gadījumā noteikumi par maksāšanu, piegādi, izpildi, laiku līdz kuram pārdevējs apņemas piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu un kārtība, kādā pārdevējs izskata sūdzības;
  • papildus atgādinājums par patērētāja likumīgajām tiesībām, ja iegādāta līguma noteikumiem neatbilstoša prece, kā arī informācija par to vai un ar kādiem nosacījumiem ir pieejams garantijas remonts un komercgarantijas;
  • ja līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku vai tiek pagarināts automātiski – līguma termiņš vai līguma izbeigšanas nosacījumi;
  • ja tiek iegādāts digitāla satura produkts – informācija par funkcionalitāti, kā arī satura savienojamību ar aparatūru un programmatūru (ja pārdevējam tā ir zināma).

Ja pēc preces iegādes precei tiek konstatēts defekts, kas nav radies patērētāja vainas dēļ, patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

Eiropas Savienības normatīvie akti paredz, ka preces pārdevējs ir atbildīgs par preces neatbilstību divu gadu laikā no preces piegādes.

TwitterFacebook