Ceļotāju aizsardzības maksātnespējas situācijā

Organizators, kurš veic uzņēmējdarbību kādas dalībvalsts teritorijā sniedz nodrošinājumu visu to maksājumu atmaksāšanai, ko veikuši ceļotāji, ja attiecīgie pakalpojumi nav tikuši sniegti organizatora maksātnespējas dēļ. Tūrisma operators ir atbildīgs par nodrošinājumu par visu pakalpojumu savas maksātnespējas gadījumā. 

Saistīta tūrisma pakalpojuma gadījumā – par nodrošinājumu tikai par savu sniegto pakalpojumu maksātnespējas gadījumā atbild tirgotājs, kurš sekmē vairāku tūrisma pakalpojumu iegādi. 

TwitterFacebook