Problēmas ar reģistrēto bagāžu

Visbiežāk pasažieri saskaras ar situācijām, kad reģistrētā bagāža ir nozaudēta, bojāta vai arī tā tiek piegādāta ar kavēšanos.

Aviokompāniju atbildība bagāžas sabojāšanas, nozaudēšanas un kavētas piegādes gadījumos ir noteikta saskaņā ar Konvenciju par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju, kas parakstīta Monreālā 1999.gada 28.maijā . Monreālas Konvencija ir ratificēta 130 valstīs, ieskaitot visas Eiropas Savienības valstis, un attiecas uz visiem starptautiskajiem pasažieru, bagāžas vai kravas pārvadājumiem.

Ar Regulu (EK) Nr. 2027/97 par gaisa pārvadātāju atbildību, veicot pasažieru un viņu bagāžas gaisa pārvadājumus (kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 889/2002) Monreālas Konvencija ir iestrādāta Eiropas Savienības tiesībās.

Aviokompāniju atbildība bagāžas sabojāšanas, nozaudēšanas un kavētas piegādes gadījumos nepārsniedz 1288 SDR (speciālās aizņēmuma tiesības, ko noteicis Starptautiskais Valūtas fonds) par katru pasažieri. Šis ir maksimālais kompensācijas apmērs un netiek piemērots automātiski, tādēļ pasažieriem ir jāpierāda sev radīto zaudējumu apmērs. Konvencijā paredzēta individuāla kaitējuma atlīdzināšana pasažieriem, vērtējot katru pasažiera gadījumu atsevišķi.

Lai saņemtu kompensāciju, pasažierim ir jāveic šādas darbības:

  • Ziņojums par bagāžas problēmām (Property Irregularity Report, PIR)

Saskaroties ar problēmām, ir svarīgi uzreiz lidostā aizpildīt Ziņojumu par bagāžas problēmām (Property Irregularity Report, PIR), tādā veidā aviokompānija pēc iespējas ātrāk būs informēta par problēmām un varēs uzsākt veikt nepieciešamās darbības. Ziņojums arī palīdzēs pasažierim saprast, pie kuras aviokompānijas jāvēršas ar sūdzību par zaudējumu atlīdzību savienoto reisu gadījumos.

Aviokompānija var lūgt pasažieri iesniegt šī ziņojuma kopiju, tomēr šāda prasība nav noteikta normatīvajos aktos, tādēļ ziņojuma neesamība nevar būt iemels, lai aviokompānija noraidītu pasažiera prasību, tomēr tas pasažierim turpmāk var radīt pierādīšanas grūtības.

  • Sūdzības iesniegšana aviokompānijai

Lai pasažieris saņemtu kompensāciju, pasažierim aviokompānijai ir jāiesniedz sūdzība, ievērojot Monreālas Konvencijā noteiktos termiņus. Reģistrētas bagāžas saņemšana bez sūdzības pieteikšanas ir pierādījums tam, ka bagāža ir piegādāta labā stāvoklī.

Termiņi sūdzības iesniegšanai:

  • Par reģistrētās bagāžas bojājumiem pasažierim ir jāiesniedz rakstiska sūdzība 7 dienu laikā pēc bagāžas saņemšanas.
  • Ja bagāža ir pienākusi ar kavēšanos — sūdzība jāiesniedz 21 dienas laikā no dienas, kad tā nonākusi pasažiera rīcībā.
  • Reģistrētā bagāža tiek uzskatīta par nozaudētu, jā tā nav pienākusi 21 dienas laikā pēc paredzētās pienākšanas dienas. Lai arī Monreālas Konvencijā nav noteikts termiņš sūdzības iesniegšanai, tas vienmēr jādara pēc iespējas ātrāk.

Ir jāņem vērā, ka aviokompānija neuzņemsies atbildību par lietām, kuras saskaņā ar aviokompānijas noteikumiem nevar atrasties reģistrētajā bagāžā (piemēram, juvelierizstrādājumi, nauda, medikamenti, kas izrakstīti ar recepti u.c.), tādēļ pasažierim vienmēr jābūt uzmanīgam un jāraugās, lai reģistrētajā bagāžā atrastos lietas, kas saskaņā ar noteikumiem drīkst būt reģistrētajā bagāžā.

Atbildīgā aviokompānija

Ja aviokompānija, kas faktiski veic lidojumu, nav tā pati aviokompānija, ar kuru par pārvadājumu ir slēgts līgums, pasažierim ir tiesības iesniegt sūdzību jebkurai no šīm aviokompānijām vai celt prasību pret jebkuru no tām.

Rīcības termiņš

Prasība par zaudējumu atlīdzību tiesā ir jāceļ divu gadu laikā no lidaparāta pienākšanās dienas vai no tās dienas, kad tam būtu bijis jāpienāk.

TwitterFacebook