Kā rīkoties problēmu gadījumā?

1. Saskaroties ar problēmām, vienmēr par tām informē konkrēto tirgotāju. Ja tirgotājam būs svarīga sava reputācija, visticamāk problēma tiks atrisināta bez citu institūciju iesaistīšanās strīda risināšanā.

2. Ja pēc rakstiskas sūdzības nosūtīšanas, tirgotājs problēmu nerisina vai arī nesniedz atbildi uz nosūtīto sūdzību, vērsies pēc palīdzības ECC Latvia. ECC Latvia palīdzību sūdzības risināšanā var sniegt tikai gadījumā, ja tirgotājs, kas veic tirdzniecību konkrētajā interneta vietnē ir reģistrēts kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, Norvēģijā vai Īslandē.

Informācija par sūdzības iesniegšanas iespējām ECC Latvia ir pieejama šeit: https://ecclatvia.lv/lv/iesniegt-sudzibu

3. Ja konkrētais tirgotājs nav reģistrēts kādā no ES dalībvalstīm, Norvēģijā vai Īslandē, kā viens no risinājumiem ir sūdzības iesniegšana patērētāju pārrobežu strīdu risināšanas portālā econsumer.gov (tikai gadījumā, ka attiecīgā valsts ir portāla dalībniece).

econsumer.gov ir starptautiskā līmenī izveidots tiešsaistes strīdu risināšanas tīkls. Portāls tika izveidots 2001.gadā, lai mazinātu starptautisko krāpniecību un radītu patērētāju uzticību pirkumiem tiešsaistē. Sākotnēji projektu izveidoja 13 valstis, taču šobrīd tajā ir iesaistījušās vairāk nekā 40 valstis, tai skaitā arī Latvija. Projekta pamatā ir divi komponenti – starptautiska tīmekļa vietne un konkrētās iestādes pieeja tīmekļa vietnei. Publiski pieejamā tīmekļa vietne ļauj patērētājam ievadīt savu pārrobežu sūdzību, kas, izmantojot Amerikas Savienoto Valstu Federālās Tirdzniecības Komisijas (U.S. Federal Trade Commission) patērētāju sūdzību datu bāzi, tiek nosūtīta tās valsts iestādei, kas darbojas projektā.

4. Savukārt, ja ārpustiesas strīdu risināšanas procesa ietvaros pārrunās ar tirgotāju neizdodas vienoties par patērētāja prasījuma izpildi, patērētājs var uzsākt tiesvedības procesu saskaņā ar Eiropas procedūru maza apmēra prasībām. Vairāk informācija par Eiropas procedūru maza apmēra prasībām pieejama šajā sadaļā.

TwitterFacebook