Atteikuma tiesības

Atšķirībā no preces iegādes klātienē, kad patērētājam tirdzniecības vietā ir iespēja ar preci iepazīties, piemērīt (ja tiek iegādāts apģērbs, apavi), veicot pirkumu internetā, patērētājam šādas iespējas nav, līdz ar ko Eiropas Savienības normatīvie akti paredz, ka, pēc preces saņemšanas, patērētājam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības.

Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu.

Patērētāju tiesību direktīva paredz, ka attiecībā uz distances līgumiem tiek piemērots 14 dienu atteikuma periods, kas ir vienots visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Tomēr gadījumā, ja tirgotājs nav sniedzis informāciju par atteikuma tiesībām, atteikuma tiesību periods tiek pagarināts līdz gadam.

Atteikuma tiesību periodu sāk skaitīt no dienas, kad patērētājs preci ir ieguvis fiziskā valdījumā, savukārt attiecībā uz pakalpojumu līgumiem – no līguma noslēgšanas dienas.

Kas jāievēro atteikuma tiesību periodā:

Saņemot preci, patērētājs ir tiesīgs to tikai izmēģināt, lai pārliecinātos par saņemtās preces veidu, īpašībām un darbību, nevis pilnvērtīgi izmantot. Preci ir atļauts izmēģināt tāpat kā tā tiktu iegādāta tirdzniecības vietā klātienē. Piemēram, iegādājoties apģērbu, patērētājam tas būtu tikai jāuzlaiko, bet viņš nedrīkstētu to valkāt.

Kā izmantot atteikuma tiesības:

 • Ja pēc preces izmēģināšanas, patērētājs izlemj no preces atteikties, viņam tirgotājs par to jāinformē vai nu izmantojot tirgotāja tīmekļa vietnē pieejamo atteikuma veidlapu vai arī sniedzot jebkādu citu nepārprotamu paziņojumu, kurā izklāstīts lēmums atteikties no preces. Lai atteikuma tiesību periods būtu ievērots, atteikums jānosūta pirms 14 dienu termiņa beigām. Tā kā atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pierādīšanas pienākums ir patērētājam, vienmēr ieteicams tirgotāju informēt rakstveidā, saglabājot nosūtītās e-pasta vēstules kopiju vai pasta vēstules kvīti.
 • Pēc tam, kad patērētājs ir informējis tirgotāju par atteikšanos no preces, patērētāja pienākums ir nosūtīt preci atpakaļ tirgotājam 14 dienu laikā pēc atteikuma nosūtīšanas. Nosūtot preci atpakaļ tirgotājam, patērētāja pienākums ir segt preces atpakaļ sūtīšanas izmaksas, izņemot gadījumos, kad tirgotājs ir pats piekritis segt šīs izmaksas, vai ja tirgotājs nav informējis patērētāju, ka šīs izmaksas ir jāsedz viņam.

Tirgotāja pienākumi, ja patērētājs izmantojis atteikuma tiesības:

 • Tirgotājam ir jāatmaksā patērētājam visi saņemtie maksājumi (tai skaitā piegādes izmaksas) ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad tirgotājs tika informēts par patērētāja vēlmi atteikties no preces.
 • Tomēr tirgotājs var aizturēt atmaksu pēc šī termiņa līdz brīdim, kad ir vai nu saņēmis preces, vai arī patērētājs ir vismaz iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ. Ja preces vai apliecinājums par to nosūtīšanu atpakaļ tiek saņemti pēc 14 dienu termiņa beigām, tirgotājam ir jāatmaksā patērētāja maksājums bez nepamatotas kavēšanās.

Jāņem vērā, ka ne visos gadījumos patērētājs varēs atteikties no internetā iegādātās preces vai pakalpojuma. Uz atsevišķām preču grupām un pakalpojumiem atteikuma tiesības nebūs piemērojamas vai arī šīs tiesības noteiktos apstākļos tiek zaudētas.

Galvenie atteikuma tiesību izņēmumi:

 • Pakalpojumi ar konkrētu izpildes datumu un termiņu. Piemēram:
  • auto nomas pakalpojumi;
  • tiek veikta rezervācija viesnīcās vai attiecībā uz brīvdienu mājām, kultūras vai sporta pasākumiem;
  • teātra izrādes konkrētā datumā vai ēdināšanas pakalpojumi dzimšanas dienas vai kāzu svinībās, kas notiek konkrētā datumā;
  • neapdzīvojamu telpu īre;
  • preču pārvadāšana;
  • sabiedriskā ēdināšana.
 • Tādu preču piegāde, kuras var ātri sabojāties vai kurām drīz beidzas derīguma termiņš. Piemēram, pārtika un dzērieni, kam ir īss derīguma termiņš, tostarp produkti, kas jāglabā atdzesēti.
 • Tādu aizzīmogotu preču piegāde, kuras nav piemērotas atdošanai atpakaļ veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ un kuras pēc piegādes ir atvērtas. Piemēram, ja patērētājs pēc piegādes ir atvēris kosmētikas produkta iepakojumu, piemēram, lūpu krāsu.
 • Atteikuma tiesības nepiemēro aizzīmogotiem materiāliem datu nesējiem (CD, DVD u. c.), ja patērētājs pēc piegādes tos ir atvēris.
 • Laikrakstu, periodisko izdevumu un žurnālu piegāde, izņemot abonēšanas līgumus šādu publikāciju iegādei.

Citi atteikuma tiesību izņēmumi:

 • Tādu preču piegāde, kas izgatavotas pēc patērētāja specifikācijām vai ir nepārprotami personalizētas. Ar ko saprot preci, kura nav izgatavota iepriekš un kuru izgatavo, pamatojoties uz klienta individuālu izvēli vai lēmumu. Piemēram, pēc pasūtījuma izgatavoti aizkari.
 • Tādu preču piegāde, kas pēc piegādes sava veida dēļ ir neatgriezeniski sajaukušās ar citām lietām. Piemēram, degviela.
 • Tādu preču piegādei vai pakalpojumiem, kuru cena ir atkarīga no svārstībām finanšu tirgū, ko tirgotājs nevar kontrolēt un kas var rasties atteikuma termiņā.
 • Līgumiem, kuri noslēgti publiskā izsolē. Savukārt tiešsaistē rīkotas izsoles, ko nevar apmeklēt personīgi, nav uzskatāmas par publiskām izsolēm, tādēļ atteikuma tiesības uz tiešsaistes izsolēm ir piemērojamas (ja vien patērētājs pirkumu veicis no tirgotāja, kas tirdzniecību veic tās komercdarbības, uzņēmējdarbības, amatnieciskās darbības vai profesijas ietvaros).
 • Līgumiem, kuros patērētājs ir īpaši prasījis tirgotāja ierašanos, lai veiktu steidzamus remontdarbus vai tehnisko apkopi.

Pakalpojumu līgumi:

 • Attiecībā uz pakalpojumu līgumiem patērētājs zaudē atteikuma tiesības pēc tam, kad pakalpojums ir sniegts pilnībā, ja izpilde ir sākusies ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un ar apliecinājumu, ka viņš zaudēs atteikuma tiesības, tiklīdz tirgotājs būs līgumu izpildījis pilnībā.

Digitāla satura produkti:

 • Patērētājs zaudē atteikuma tiesības attiecībā uz digitāla satura produktiem (kas nav sniegti materiāla datu nesējā), tiklīdz ar viņa piekrišanu tiek sākta līguma izpilde, piemēram, sākoties video vai audio faila lejupielādei vai straumēšanai, un ja viņš pirms tam būs apliecinājis šo tiesību zaudēšanu.
TwitterFacebook