Kā notiek sprieduma atzīšana un izpilde citā dalībvalstī?

  • Kādā dalībvalstī pieņemtu spriedumu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām atzīst un izpilda citā dalībvalstī bez vajadzības deklarēt sprieduma izpildāmību un neparedzot iespēju to neatzīt.
  • Lai izpildītu spriedumu, kas pieņemts Eiropas procedūras maza apmēra prasībām ietvaros citā dalībvalstī, tiesa pēc puses lūguma izdod apstiprinājumu šim spriedumam. Spriedumu izpilda, neskatoties uz tā iespējamo pārsūdzību. Nodrošinājums nav vajadzīgs.

 Latvijā zvērināti tiesu izpildītāji ir kompetenti izpildīt spriedumus.

TwitterFacebook