Kompleksa tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšana

Ceļotājs jebkurā laikā pirms kompleksā pakalpojuma sākuma var izbeigt kompleksā ceļojuma līgumu.

Ja līgumu izbeidz ceļotājs – organizators ir tiesīgs pieprasīt iepriekš līgumā paredzētu izbeigšanas maksu. 

Ceļotājam ir tiesības izbeigt līgumu un nemaksāt izbeigšanas maksu, ja galamērķa vietā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtēji apstākļi, kas ietekmē kompleksā pakalpojuma sniegšanu. Šādā gadījumā ceļotājam ir tiesības uz pilnīgi visu tādā maksājumu atmaksu, kas veikti par komplekso pakalpojumu. 

Organizators var izbeigt kompleksā ceļojuma līgumu un pilnībā atmaksāt visus maksājumus, ja:

  • cilvēku skaits, kas pieteikušies kompleksajam pakalpojumam ir mazāks par minimālo skaitu, kas noteikts līgumā;
  • organizators nespēj izpildīt līguma nenovēršamību ārkārtas apstākļu dēļ.
TwitterFacebook