Padomi pirms pirkuma veikšanas

Pirms iegādāties savu izvēlēto preci globālajā tīmeklī, ieteicams pārliecināties, vai šis darījums ir drošs, kā arī vienmēr vēlams zināt savas tiesības kā rīkoties, ja tirgotājs nerespektē patērētāja tiesības.

Atšķirībā no pirkuma līguma, kas slēgts „tradicionālā” veidā, līgums, kas slēgts tiešsaistē atšķiras ar to, ka līguma slēgšana notiek elektroniskajā vidē. Ņemot vērā šī darījuma veida specifiku, lai pasargātu „vājāko” no līgumslēdzējpusēm, Eiropas Savienības normatīvie akti paredz īpašu aizsardzību tieši patērētājam.

Pirms lēmuma veikt pirkumu konkrētajā interneta veikalā, rūpīgi iepazīsties ar tīmekļa vietnē ievietoto informāciju. Ir svarīgi, lai informācija būtu brīvi pieejama un Tev būtu skaidra tirgotāja identitāte pie kā vērsties problēmu gadījumā.

Galvenā informācija, kas tirgotājam ir jānorāda tīmekļa vietnē:

 • tirgotāja identitāte, piemēram, viņa tirdzniecības nosaukums;
 • fiziskā adrese, kurā tirgotājs ir reģistrēts, kā arī tirgotāja tālruņa numurs, faksa numurs un elektroniskā pasta adrese, ja tāda ir, lai patērētājs varētu ātri kontaktēties ar tirgotāju un efektīvi sazināties ar viņu;
 • preču vai pakalpojumu galvenās īpašības;
 • preču vai pakalpojumu kopējā cena, ietverot visus nodokļus;
 • noteikumi par maksāšanu, piegādi, izpildi, laiku, līdz kuram tirgotājs apņemas piegādāt preces vai sniegt pakalpojumu, un kārtība, kādā tirgotājs izskata sūdzības.

Informācija par atteikuma tiesībām:

 • Ja tiek piemērotas atteikuma tiesības – nosacījumi, termiņš un kārtība to izmantošanai.
 • Atteikuma veidlapa.
 • Informācija par to, ka atteikuma gadījumā, ar preču atdošanu saistītās izmaksas sedz patērētājs. Kā arī informācija par tādu preču atdošanas izmaksām, kuras nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu. Piemēram, attiecībā uz apjomīgām precēm— mēbelēm, ledusskapjiem, veļas mašīnām u.c.
 • Ja atteikuma tiesības netiek piemērotas – informācija par to neesamību.

Cita informācija, kurai ir jābūt norādītai tīmekļa vietnē:

 • Atgādinājums par juridiskas preču atbilstības garantijas esamību – saskaņā ar ES tiesību aktiem tirgotājs ir atbildīgs par preces neatbilstību, kas atklājas vismaz divu gadu laikā no preču piegādes.
 • Attiecīgā gadījumā informācija par to, vai un ar kādiem nosacījumiem pēc pārdošanas patērētājiem ir pieejama palīdzība, garantijas remonts un komercgarantijas.
 • Attiecīgā gadījumā līguma termiņš vai līguma izbeigšanas nosacījumi, ja līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku vai tiek pagarināts automātiski.
 • Informācija par patērētāja pienākumu minimālo ilgumu – minimālo laikposmu, par kuru patērētājam ir jāveic samaksa atbilstīgi tirgotāja piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.
 • Informācija par rīcības kodeksu esamību.
 • Informācija par ārpustiesas sūdzību izskatīšanas iespējām.

Informēšanas prasības attiecībā uz digitāla satura produktiem (dati, kas ir radīti un piegādāti digitālā formātā, piemēram, datorprogrammas, spēles, mūzika, video vai teksti):

 • Digitālā satura funkcionalitāte;
 • Savienojamība ar aparatūru un programmatūru.
TwitterFacebook