Strīdu risināšana

Pretenziju gadījumā nosūti rakstisku sūdzību auto nomas kompānijai, precīzi aprakstot savu problēmu. Katrai nomas kompānijai ir klientu apkalpošanas nodaļa, kas izskata patērētāju sūdzības.

Ja šādā veidā problēmu neizdodas atrisināt, Tev vienmēr ir iespēja iesniegt sūdzību ECC Latvia.

Sūdzību iespējams iesniegt arī Eiropas auto nomas strīdu izskatīšanas servisā (European Car Rental Conciliation Service, ECRCS), ko ir izveidojusi Eiropas Savienības tirdzniecības asociācija (LeaseEurope, http://www.leaseurope.org/).

ECRCS sniedz palīdzību klientiem, kuriem ir neatrisinātas sūdzības pret auto nomas kompānijām, kuras ir piekritušas ECRCS noteikumiem. Vairāk informācija pieejama tīmekļa vietnē: https://www.ecrcs.com/ 

TwitterFacebook