Automašīnas bojājumi

Lai pēc iespējas izvairītos no situācijām, kad patērētājs tiek apsūdzēts bojājumu nodarīšanā automašīnai, vienmēr vēlams veikt šādas darbības:

  • Saņemot automašīnu, to nepieciešams rūpīgi pārbaudīt kopā ar auto nomas darbinieku. Ja automašīnai ir redzami kādi bojājumi, tos nepieciešams atzīmēt pieņemšanas – nodošanas protokolā. Šādā veidā tiek samazināts risks, ka vēlāk patērētājs var tikt apsūdzēts bojājumu radīšanā.
  • Atgriežot automašīnu, to vienmēr nepieciešamas pārbaudīt kopā ar auto nomas darbinieku. Ja automašīna tiek atgriezta labā stāvoklī, bez bojājumiem – to nepieciešams atzīmēt pieņemšanas – nodošanas protokolā. Automašīnu vienmēr ieteicams atgriezt auto nomas biroja darba laika ietvaros. Ja automašīna tiek atgriezta ārpus darba laika, vienmēr pastāv lielāks risks, ka patērētājs vēlāk var tikt apsūdzēts bojājumu radīšanā, jo patērētājs ir atbildīgs par automašīnu līdz brīdim, kad tā tiek pārbaudīta.

Pirms automašīnas izmantošanas, nepieciešams iepazīties ar auto nomas kompānijas noteikumiem, kas attiecas uz kompānijas politiku bojājumu novērtēšanā – kā apstrīdēt bojājumu radīšanas faktu un piemēroto maksu. 

Kā rīkoties, ja tiek ieturēta papildus maksa par bojājumiem?

Jāvēršas pie auto nomas kompānijas un jālūdz sniegt skaidrojumu ieturētajai papildus maksai. Ja Tu nepiekrīti šīm papildus izmaksām, vaicā nomas kompānijai atbilstošu dokumentāciju, kas apstiprina šīs izmaksas:

  • automašīnas pieņemšanas/nodošanas protokoli,
  • fotogrāfijas, kur redzami bojājumi,
  • dokumentu kopiju, kas apliecina veikto remontdarbu izmaksas;
  • gadījumā, ja remontdarbi netiek veikti uzreiz, remontdarbu izmaksu aprēķina tabulu.
TwitterFacebook