Kā uzsākt Eiropas procedūru maza apmēra prasībām?

Prasītājs uzsāk Eiropas procedūru maza apmēra prasībām, aizpildot prasības pieteikuma veidlapu un iesniedzot to tiesā, kurai ir jurisdikcija, tieši, nosūtot pa pastu vai izmantojot jebkādus citus līdzekļus- piemēram, faksu vai e-pastu-, kas ir pieņemami dalībvalstij, kurā uzsāk procedūru. Prasības pieteikuma veidlapā apraksta pierādījumus, uz kuriem ir pamatota prasība, un vajadzības gadījumā tai pievieno visus attiecīgus apliecinājuma dokumentus.

Latvijā prasītājs var tieši iesniegt prasības pieteikumu kompetentajā tiesā vai nosūtīt to pa pastu.

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir rakstiska procedūra. Tikai izņēmuma gadījumā tiesa var nolemt sarīkot uzklausīšanu tiesas sēdē, uzskatot to par nepieciešamu lietas taisnīgai izskatīšanai.

Atceries! Zvērināta advokāta vai jurista pārstāvība nav obligāta.

Valoda

Prasības pieteikuma veidlapa aizpildāma tās tiesas valodā, kurā iesniedz pieteikumu. Veidlapa ir pieejama visās oficiālajās ES valodās Eiropas e-tiesiskuma portālā:

https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-lv.do?clang=lv

Prasības pieteikuma veidlapa, kura iesniedzama Latvijas tiesā, aizpildāma latviešu valodā.

 Kas notiek tālāk?

  • Tālāk, pēc pareizi aizpildītas prasības pieteikuma veidlapas saņemšanas, tiesa 14 dienu laikā nosūta atbildētājam prasības pieteikuma veidlapas kopiju un atbildes veidlapu.
  • Atbildētājs 30 dienu laikā pēc tam, kad viņam ir izsniegta prasības pieteikuma veidlapa un atbildes veidlapa, sniedz atbildi tiesai.
  • Saņemot atbildētāja atbildi, tiesa 14 dienu laikā nosūta prasītājam atbildes kopiju līdz ar visiem attiecīgiem apliecinājuma dokumentiem.
  • Kad noteiktajos termiņos no atbildētāja vai prasītāja ir saņemta atbilde un tiesai nav nepieciešama papildus informācija vai pierādījumi, tiesa 30 dienu laikā pasludina spriedumu.
  • Ja noteiktajā termiņā attiecīgā puse nav sniegusi atbildi, tiesa pasludina spriedumu.

Atceries! Atbildētājam ir iespēja iesniegt pretprasību vai iebildumus par prasības summu.

TwitterFacebook