Kādas ir prasības pieteikuma izmaksas?

Iesniedzot tiesā pieteikuma veidlapu Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām, maksājama dalībvalsts noteikta tiesas/ valsts nodeva.

Latvijā valsts nodevas apmēru Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām nosaka saskaņā ar Civilprocesa likumu. Atkarībā no prasības summas Eiropas procedūrā maza apmēra prasībām maksājama valsts nodeva šādā apmērā:

  • līdz 2134 EUR – 15 procenti no prasības summas, bet ne mazāk par 70 EUR,
  • no 2135 EUR līdz 7114 EUR – 320 EUR plus 4 procenti no prasības summas, kas pārsniedz 2134 EUR.
TwitterFacebook