Saistītais tūrisma pakalpojums

Ar Direktīvu tiek ieviests jauns pakalpojuma veids – saistītie tūrisma pakalpojumi.

Saistīts tūrisma ceļojuma pakalpojums – vismaz 2 dažādu veidu ceļojumu pakalpojumi, kuri iegādāti viena un tā paša ceļojuma nolūkā, kuri nav kompleksa pakalpojuma sastāvdaļas un par kuriem ir noslēgti atsevišķi līgumi ar atsevišķiem pakalpojuma sniedzējiem, ja tirgotājs:

  • sekmē, lai ceļotājs vienā reizē apmeklējot tūrisma pakalpojuma tirdzniecības vietu vai vienā sazināšanās reizē atsevišķi izvēlētos un maksātu par katru no tūrisma pakalpojumiem;
  • mērķtiecīgi veicina vismaz viena papildu tūrisma pakalpojuma iegādi no cita pakalpojuma sniedzēja, ja līgums ar minēto pakalpojuma sniedzēju tiek noslēgts ne vēlāk kā 24 stundas pēc pirmā tūrisma pakalpojuma rezervācijas apstiprinājuma.  

Atšķirībā no “Click-through” pakalpojuma, kas ir līdzīgs saistītam tūrisma pakalpojumam, saistīts tūrisma pakalpojums neveido kompleksu tūrisma pakalpojumu, tādēļ ceļotājs nevar paļauties uz tādām pašām tiesībām, kā iegādājoties kompleksu tūrisma pakalpojumu. Šī iemesla dēļ ir svarīgi nošķirt vai pakalpojums veido kompleksu tūrisma pakalpojumu vai neveido. 

Svarīgi!

Saistīta tūrisma pakalpojuma gadījumā tiek noslēgti atsevišķi līgumi ar atsevišķiem tūrisma pakalpojuma sniedzējiem un ceļotājs nevarēs izmantot nekādas tiesības, kādas piemērojamas kompleksajiem tūrisma pakalpojumiem – katrs atsevišķs pakalpojuma sniedzējs būs pilnībā atbildīgs par pienācīgu izpildi attiecībā uz savu pakalpojumu. 

Savukārt par informācijas sniegšanu atbild pakalpojuma sniedzējs, kurš sekmē vairāku tūrisma pakalpojumu iegādi. 

TwitterFacebook