Par ECC-NET

Vai Jūs esat piedzīvojis nepatīkamus brīžus, iegādājoties nekvalitatīvu preci ārvalstu interneta veikalā? Vai pēc lidojuma Jūsu bagāža netika piegādāta savlaicīgi? Vai arī tā tika sabojāta?

Vai Jūs zināt, ka šīs un daudzas citas problēmas ir iespējams atrisināt?

Eiropas Komisija ir izveidojusi Eiropas Patērētāju Centru tīklu (ECC-Net), kuru veido 29 Eiropas Patērētāju Centri (ES dalībvalstu, Norvēģijas un Īslandes), kuri sadarbojas, ar mērķi nodrošināt patērētājus ar informāciju par pārrobežu pirkumiem un palīdz rast risinājumus patērētājiem pārrobežu strīdos ar komersantiem.
ECC-NET ir arī sadarbība ar Starptautisko Patērētāju centru Apvienotajā Karalistē.

Lisbon Strategy Seminar

ECC-Net aktivitātes un pakalpojumi ir sekojoši:

  • sniedz informāciju par pārrobežu iepirkšanos un nodrošina to, ka patērētāji zina savas tiesības. Tāpat ECC-Net nodrošina informāciju par patērētāju tiesībām ES, kā arī savas valsts patērētāju tiesībām;
  • sniedz padomus un atbalstu jebkuram patērētājam, kuram radušās problēmas veicot pārrobežu pirkumu;
  • palīdz patērētājam panākt vienošanos- pozitīvu risinājumu- ar komersantu problēmsituācijā vai strīdā;
  • ECC-Net dalībnieki sadarbojas, organizējot kopējus projektus, kuru ietvaros tiek pētītas jomas, kuras patērētājiem rada vai var radīt grūtības. Tā, piemēram, tiek organizēti kopēji projekti avio pasažieru tiesību un e-komercijas jomās, norādot Eiropā pastāvošās būtiskākās problēmas;
  • ECC-Net sadarbojas arī ar citiem ES izveidotiem tīkliem, piemēram, SOLVIT, kas ir alternatīvs mehānisms Eiropas Ekonomiskās zonas iekšējā tirgus problēmu risināšanai un biežāk risinātās problēmas ir saistītas ar uzturēšanās atļaujām, robežšķērsošanu, profesionālo kvalifikāciju un izglītības atzīšanu, preču savstarpēju atzīšanu, uzņēmējdarbības brīvību, netaisnīgiem nosacījumiem valsts iepirkuma konkursos, kas diskriminē citu ES dalībvalstu pretendentus vai preces. Tāpat ECC-Net sadarbojas ar FIN-Net, kas ir tīkls finanšu pakalpojumu problēmu atrisināšanai.
TwitterFacebook