Kāda ir jurisdikcija?

  • Patērētājs var celt prasību tās dalībvalsts tiesā, kurā ir patērētāja domicils vai tās dalībvalsts tiesā, kurā ir attiecīgā komersanta domicils vai filiāle.
  • Pret patērētāju prasību var celt tikai tās dalībvalsts tiesā, kurā ir patērētāja domicils.
TwitterFacebook