Nepasūtītu preču saņemšana

Gadījumos, kad patērētājs no tirgotāja saņem preci, kuru viņš no tirgotāja nekad nav pasūtījis, pušu starpā nav nekādu līgumsaistību, tādēļ patērētājam nav pienākumu veikt šādu preču apmaksu. Patērētājs ir atbrīvots no jebkāda pienākuma atlīdzināt šādu nepasūtītu preču piegādi. Tāpat gadījumos, ja patērētājs nereaģē uz šādas nepasūtītas preces piegādi, tas nenozīmē piekrišanu.

Saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, tirgotājam nav atļauts prasīt tūlītēju vai atliktu maksājumu par tirgotāja piegādātiem produktiem, ko patērētājs nav pasūtījis.

Kā rīkoties, ja patērētājs ir saņēmis nepasūtītu preci:

  • Kaut arī patērētājs nav atbildīgs par saņemto preci, patērētājam ar saņemto preci jāizturas saudzīgi, kā arī patērētājs to nedrīkst sākt lietot, jo atsevišķās dalībvalstīs preces lietošana var nozīmēt piekrišanu līgumam.
  • Informē tirgotāju par saņemto preci.
  • Ja tirgotājs vēlas, lai saņemtā prece tiktu nosūtīta atpakaļ tirgotājam, viņam ir jānodrošina preces atpakaļ sūtīšana, neradot papildus izmaksas patērētājam.
  • Gadījumā, ja preci tirgotājam atgriež pats patērētājs, vienmēr ieteicams saglabāt pasta čeku.
TwitterFacebook