Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Neveiksmīgs pirkums ceļojuma laikā ārzemēs? Solījumi atgriezt maksājumu par nenotikušu pārrobežu darījumu velkas mūžīgi? Nepamatoti iekasētas naudas summas no kredītkartes?

Pārrunās ar tirgotāju un ārpustiesas procesa ietvaros vienoties par prasījuma izpildi neizdodas? Vienkārši, ātri un bez pārmērīgām izmaksām strīdu var atrisināt pateicoties Eiropas procedūrai maza apmēra prasībām.

Kas ir Eiropas procedūra maza apmēra prasībām?

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir tiesvedības process pārrobežu strīdos par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, kur prasības pamatsumma nepārsniedz 5000 EUR (neskaitot procentu maksājumus, izdevumus un jau atmaksāto izdevumu summu) un kas tiek piemērots visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, izņemot Dāniju, no 2009.gada 1.janvāra.

Der zināt:

Pārrobežu strīdi ir strīdi, kur vismaz vienai strīdā iesaistītajai pusei domicils vai pastāvīgā dzīvesvieta ir citā dalībvalstī, nevis tajā, kurā atrodas tiesa, kurā celta prasība.

Priekšrocības:

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām ir paredzēta, lai pārrobežu lietās vienkāršotu un paātrinātu maza apmēra prasību tiesvedību, kā arī mazinātu izmaksas.

TwitterFacebook