Platformā iesniedzamās sūdzības

Sūdzības par līgumsaistībām, kas izriet no tiešsaistes pārdošanas un pakalpojumu līgumiem, ja:

  • Patērētāja mītnesvieta ir ES;
  • Tirgotājs veic uzņēmējdarbību ES;
  • Strīdā iesaistīta SAI vienība, kas ir reģistrēta platformā.

Tirgotājs var iesniegt sūdzību pret patērētāju – ja patērētāja pastāvīgās mītnesvietas dalībvalsts tiesību akti ļauj tādus strīdus izšķirt, izmantojot SAI vienības iesaistīšanos. (Regula par patērētāju SIT, 2.pants (2)).

Tiešsaistes pārdošanas vai pakalpojumu līgums – pārdošanas vai pakalpojumu līgums, kurā tirgotājs vai tirgotāja starpnieks ir piedāvājis preces vai pakalpojumus, izmantojot tīmekļa vietni vai citus elektroniskos līdzekļus, un patērētājs šīs preces vai pakalpojumus pasūtījis minētajā tīmekļa vietnē vai ar citu elektronisko līdzekļu palīdzību. (Regula par patērētāju SIT, 4.pants (1)e).

TwitterFacebook