Auto noma – Visas lappuses

Auto nomas rezervācija

Patērētājs auto nomas rezervāciju var veikt dažādos veidos:

 • ierodoties personīgi auto nomas birojā;
 • tieši no auto nomas kompānijas tīmekļa vietnes vai arī telefoniski;
 • izmantojot dažādas brokeru/starpnieku tīmekļa vietnes.

Veicot auto nomas rezervāciju internetā, patērētājam vienmēr ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo reklamētā cena ne vienmēr var atbilst galīgajai auto nomas cenai, saņemot automašīnu. Norādītajai cenai būtu jāiekļauj visas obligātās izmaksas, tomēr papildus jāpievērš uzmanība dažādām papildus izvēlēm, kā, piemēram, “vienvirziena noma” (one way rental), bērnu sēdeklis, navigācijas aprīkojums utt.,, kuras var būtiski paaugstināt gala cenu. Vienmēr ieteicams pārbaudīt cenu arī izvēlētajām papildus izvēlēm, un, veicot auto nomas cenu salīdzināšanu, paturēt tās prātā, jo zemākā reklamētā cena ne vienmēr beigās var izrādīties zemākā.

Ja auto nomas rezervācija ir veikta caur starpnieka/brokera tīmekļa vietni, tad noteikumi šajā vietnē var atšķirties no pašas auto nomas kompānijas noteikumiem. Ierodoties automašīnas saņemšanas vietā, patērētājam ar auto nomas kompāniju ir jāparaksta atsevišķs līgums, kas regulē galvenās pušu saistības.

Lai nesagādātu sev nepatīkamus pārsteigumus pie automašīnas saņemšanas, ar auto nomas kompānijas noteikumiem vienmēr nepieciešams iepazīties iepriekš. Auto nomas noteikumiem patērētājam būtu jābūt pieejamiem un skaidriem vēl pirms rezervācijas procesa beigām. Visbiežāk interneta vietnē ir pieejams links uz auto nomas kompānijas noteikumiem vai arī tie ir pieejami pašā vietnē.

Pirms rezervācijas veikšanas, vienmēr pievērs uzmanību:

 • vai tiek piemērots nobraukuma ierobežojums;
 • degvielas nosacījumiem;
 • auto nomas kompānijas akceptētajām maksājuma kartēm;
 • drošības depozīta nepieciešamībai un tā apmēram;
 • iekļautajai apdrošināšanai un atbildības apmēram automašīnas bojājumu gadījumā;
 • nosacījumiem automašīnas izmantošanai ārpus robežas.

Drošības depozīts

Automašīnas saņemšanas vietā, patērētājam var būt nepieciešams iemaksāt drošības depozītu, vai drošības depozīts tiek ieturēts no patērētāja maksājuma kartes (noteikta naudas summa tiek “bloķēta” un atbrīvota auto nomas perioda beigās). Ja pēc automašīnas atgriešanas, tiek konstatētas kādas problēmas, auto nomas kompānija var ieturēt naudu no drošības depozīta, piemēram:

 • degvielas izmaksas (ja automašīna tiek atgriezta ar tukšu degvielas tvertni, kas ir pretrunā ar noteikumos paredzēto);
 • automašīnas bojājumi, kurus nesedz izvēlētā apdrošināšana;
 • satiksmes noteikumu pārkāpumi.

Drošības depozīta summa tiek atgriezta patērētājam pēc auto nomas perioda beigām pēc iespējas ātrāk.

Automašīnas izmantošana

Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumi

Ja auto nomas periodā patērētājs ir veicis ceļu satiksmes pārkāpumu, patērētāja pienākums ir segt visus izdevumus un apmaksāt soda protokolu, ka arī papildus auto nomas kompānija var ieturēt arī administrēšanas maksu.

Ceļu satiksmes negadījums

Detalizēta informācija, kā rīkoties, nonākot ceļu satiksmes negadījumā, būs ietverta auto nomas līgumā. Visbiežāk patērētājam ir jāzvana policijai un jāsaņem protokols. Patērētājam vajadzētu noskaidrot visu iesaistīto personu vārdus un pēc iespējas ātrāk sazināties ar auto nomas kompāniju, informējot par situāciju.

Automašīnas tehniski bojājumi

Ja auto nomas periodā automašīnai tiek atklāti kādi tehniski bojājumi, patērētājam nekavējoties jāsazinās un jāinformē auto nomas kompānija. Lielākajai daļai nomas automašīnu tiek nodrošināta tehniska palīdzība uz ceļa.

Automašīnas bojājumi

Lai pēc iespējas izvairītos no situācijām, kad patērētājs tiek apsūdzēts bojājumu nodarīšanā automašīnai, vienmēr vēlams veikt šādas darbības:

 • Saņemot automašīnu, to nepieciešams rūpīgi pārbaudīt kopā ar auto nomas darbinieku. Ja automašīnai ir redzami kādi bojājumi, tos nepieciešams atzīmēt pieņemšanas – nodošanas protokolā. Šādā veidā tiek samazināts risks, ka vēlāk patērētājs var tikt apsūdzēts bojājumu radīšanā.
 • Atgriežot automašīnu, to vienmēr nepieciešamas pārbaudīt kopā ar auto nomas darbinieku. Ja automašīna tiek atgriezta labā stāvoklī, bez bojājumiem – to nepieciešams atzīmēt pieņemšanas – nodošanas protokolā. Automašīnu vienmēr ieteicams atgriezt auto nomas biroja darba laika ietvaros. Ja automašīna tiek atgriezta ārpus darba laika, vienmēr pastāv lielāks risks, ka patērētājs vēlāk var tikt apsūdzēts bojājumu radīšanā, jo patērētājs ir atbildīgs par automašīnu līdz brīdim, kad tā tiek pārbaudīta.

Pirms automašīnas izmantošanas, nepieciešams iepazīties ar auto nomas kompānijas noteikumiem, kas attiecas uz kompānijas politiku bojājumu novērtēšanā – kā apstrīdēt bojājumu radīšanas faktu un piemēroto maksu. 

Kā rīkoties, ja tiek ieturēta papildus maksa par bojājumiem?

Jāvēršas pie auto nomas kompānijas un jālūdz sniegt skaidrojumu ieturētajai papildus maksai. Ja Tu nepiekrīti šīm papildus izmaksām, vaicā nomas kompānijai atbilstošu dokumentāciju, kas apstiprina šīs izmaksas:

 • automašīnas pieņemšanas/nodošanas protokoli;
 • fotogrāfijas, kur redzami bojājumi;
 • dokumentu kopijas, kas apliecina veikto remontdarbu izmaksas;
 • gadījumā, ja remontdarbi netiek veikti uzreiz, remontdarbu izmaksu aprēķina tabulu.

Strīdu risināšana

Pretenziju gadījumā nosūti rakstisku sūdzību auto nomas kompānijai, precīzi aprakstot savu problēmu. Katrai nomas kompānijai ir klientu apkalpošanas nodaļa, kas izskata patērētāju sūdzības.

Ja šādā veidā problēmu neizdodas atrisināt, Tev vienmēr ir iespēja iesniegt sūdzību ECC Latvia.

Sūdzību iespējams iesniegt arī Eiropas auto nomas strīdu izskatīšanas servisā (European Car Rental Conciliation Service, ECRCS), ko ir izveidojusi Eiropas Savienības tirdzniecības asociācija (LeaseEurope, http://www.leaseurope.org/).

ECRCS sniedz palīdzību klientiem, kuriem ir neatrisinātas sūdzības pret auto nomas kompānijām, kuras ir piekritušas ECRCS noteikumiem. Vairāk informācija pieejama tīmekļa vietnē: https://www.ecrcs.com/ 

TwitterFacebook