Kur vērsties problēmu gadījumā?

Ja aviokompānija nav ievērojusi Tavas tiesības, kā tas noteikts Regulā (EK) Nr.261/2004 ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, Tev jāvēršas ar rakstisku sūdzību pie aviokompānijas.

Sūdzība aviokompānijai nosūtāma brīvā formā vai arī, aizpildot sūdzības veidlapu, kas pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā:

Ja pēc sūdzības nosūtīšanas, aviokompānija nesniedz atbildi vai arī noraida Tava izvirzītā prasījuma izpildi, Tev ir tiesības vērsties pēc palīdzības Regulas uzraudzības iestādē, kurā noticis starpgadījums.

Saraksts ar uzraudzības iestādēm ir pieejams Eiropas Komisijas mājaslapā:  https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2004_261_national_enforcement_bodies.pdf

TwitterFacebook