Patērētāju tiesību aizsardzības centra rīcībā ir informācija, ka pret tūrisma operatora SIA “TT Baltics” (plašāk pazīstams kā TUI koncerna pārstāvis Baltijā) patiesā labuma guvēju ir vērstas Eiropas Savienības sankcijas.

Lūdzam ceļotājus rēķināties, ka piemēroto sankciju rezultātā tūrisma operatoram līdz risinājuma rašanai jāatceļ plānotie ceļojumi. Tūrisma operatora pienākums ir ceļotājus iepriekš par atceltajiem ceļojumiem informēt. Savukārt ceļojumos esošos patērētājus tūrisma operatoram ir pienākums nogādāt atpakaļ atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar SIA “TT Baltics”.

Ņemot vērā SIA “TT Baltics” piemērotās sankcijas nekavējoties jāaptur arī jaunu pakalpojumu piedāvāšanu un tirdzniecību.

PTAC sadarbībā ar citām iesaistītajām pusēm no savas puses veiks visas nepieciešamās darbības un sekos līdzi, lai ceļojumos esošie ceļotāji veiksmīgi atgrieztos mājās, kā arī ceļotāji, kuru ceļojumi tikuši atcelti, saņemtu atpakaļ samaksāto naudu. Ņemot vērā radušos sarežģīto situāciju, aicinām ceļotājus būt pacietīgiem attiecībā uz samaksātās naudas atmaksu.

Vienlaikus PTAC aicina pārējos tūrisma pakalpojumu sniedzējus iepazīties ar ES piemērotajām sankcijām un izvērtēt to iespējamo ietekmi uz tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbību. Papildu informācija pieejama šeit: https://www.fktk.lv/klientu-aizsardziba/finansu-noziegumu-noversana/sankcijas-pret-krieviju-un-baltkrieviju/

TwitterFacebook