2023.gada 27.februārī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), izvērtējot  Igaunijas komersanta OÜ “ROZETE” (Sabiedrība) īstenoto komercpraksi, ir pieņēmis lēmumu, kas paredz vietnes www.plus371.lv (Vietne) bloķēšanu. Sabiedrība īsteno negodīgu komercpraksi, kas saistīta ar distances tirdzniecības prasību pārkāpumiem un ar Latvijas patērētājiem noslēgto līgumu nepildīšanu.

PTAC un Eiropas Patērētāju informēšanas centrā laika posmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2023.gada 16.februārim ir saņēmis 35 Latvijas patērētāju sūdzības saistībā ar Sabiedrības īstenoto komercpraksi.

PTAC ir konstatējis, ka Sabiedrība Vietnē sniedz maldinošu informāciju par piedāvāto preču pieejamību un piegādi, nepiegādā patērētājiem iegādātās preces, kā arī šādā situācijā neatmaksā patērētāju veikto pirkuma maksu un maldina patērētājus par tās atmaksas termiņiem. Vienlaikus Sabiedrība patērētājiem piegādā līguma noteikumiem neatbilstošas preces, bet situācijā, kad patērētājs izmanto likumā noteiktās atteikuma tiesības, Sabiedrība neveic naudas atmaksu. Papildus minētajam Sabiedrība izvairās no patērētāju sūdzību izskatīšanas saistībā ar noslēgtajiem līgumiem. Vienlaikus secināts, ka Vietnē netiek nodrošinātas normatīvajos aktos paredzētās pirmslīguma informācijas un distances līguma noteikumu nodrošināšanas prasības.

Sākotnēji Sabiedrība atzina izdarītos pārkāpumus un solīja tos novērst, tomēr turpmākās lietas virzības gaitā tika konstatēts, ka negodīgās komercprakses īstenošana turpinās un Sabiedrība izvairās no saziņas ar uzraudzības iestādēm, kā arī patērētājiem nav iespējams sazināties ar Sabiedrību saistībā ar noslēgtajiem distances līgumiem.

PTAC secināja, ka Sabiedrības rīcība, izmantojot Vietni distances tirdzniecības organizēšanai, rada būtisku aizskāruma, tai skaitā zaudējumu risku daudziem patērētājiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, PTAC pieņēma lēmumu par piekļuves ierobežošanu tiešsaistes saskarnei www.plus371.lv līdz 2025.gada 20.februārim.

TwitterFacebook