Sākot ar 2016. gada 1. martu Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk – PTAC) ietvaros ir izveidota jauna, neatkarīga lēmējinstitūcija – Patērētāju strīdu risināšanas komisija (turpmāk – Komisija). Komisija ir alternatīva strīdu izskatīšanai tiesā, kas samazina izmaksas un paātrina strīdu izskatīšanu. 2017. gada pirmajos piecos mēnešos Komisijā saņemti 25 patērētāju iesniegumi un ir notikušas 19 Komisijas sēdes (tai skaitā 10 sēdes par 2016. gadā saņemtajiem strīdiem). Lielākā daļa patērētājiem par labu pieņemtie lēmumi ir izpildīti, taču tie komersanti, kas nepilda Komisijas lēmumus, ir atrodami Melnajā sarakstā. PTAC aicina patērētājus iepazīties ar Melnajā sarakstā iekļautajiem komersantiem un, pieņemot lēmumu par preces vai pakalpojuma iegādāšanos, ņemt vērā šo informāciju.

15 gadījumos pieņemti patērētājiem labvēlīgi lēmumi, un 4 gadījumos patērētāju prasība tika noraidīta. 6 gadījumos komersanti Komisijas lēmumus izpildīja, 2 gadījumos lēmumi pieņemti vienlaikus pret diviem komersantiem, no kuriem viens komersants lēmumu ir izpildījis un otrs komersants lēmumu nav izpildījis, 6 komersanti Komisijas lēmumus nav izpildījuši. Vienā gadījumā vēl nav beidzies lēmuma labprātīgas izpildes termiņš.

Ar Komisijas pieņemtajiem lēmumiem iespējams iepazīties šeit
Par komersantiem, kuri Komisijas lēmumus nav izpildījuši, informācija tiek iekļauta Melnajā sarakstā. Melno sarakstu skatīt šeit.

Divi no Melnajā sarakstā iekļautajiem komersantiem faktiski savu saimniecisko darbību ir izbeiguši (SIA “Perseus Paviljon” un SIA “GoAdventure”), tajā pašā laikā četri no Melnajā sarakstā iekļautajiem komersantiem, kas nav izpildījuši Komisijas lēmumus, veic aktīvu saimniecisko darbību. Proti, SIA “TVshopEXTRA.lv” (www.tvshopextra.lv), SIA “SF Baltic” (veikals “Dessert” tirdzniecības centrā Spice), SIA “ETG”( veikals “Podium”) un SIA “Prieks Tūre’’.

Komisijā pieņemtajiem lēmumiem nav saistošs raksturs, tie ir rekomendējoši. Tomēr tas nenozīmē, ka tie nav ņemami vērā un izpildāmi. Komisijā izskatīto strīdu priekšrocība ir tāda, ka pieņemtie lēmumi neatspoguļo valsts iestādes viedokli par strīda risinājumu, bet gan strīds tiek risināts ārpustiesas strīdu risināšanas kārtībā, jo Komisijas sastāvu veido priekšsēdētājs, kura amata pienākumus izpilda pensionējušies tiesneši un patērētāju tiesību aizsardzības biedrības un komersantu biedrību pārstāvji. Ņemot vērā to, ka Komisijas sastāvā ietilpst tiesnesis tiek nodrošināta izskatāmā jautājuma juridiskā analīze, savukārt komersantu biedrības pārstāvis nodrošina attiecīgās nozares dalību. Tādējādi tiek nodrošināts, ka Komisijas lēmums ir gan juridiski korekts, gan arī atspoguļo nozares viedokli par strīda risinājumu. Īpaši jāuzsver tas, ka ar Komisijas starpniecību komersantu biedrībām ir iespējams iepazīties ar savas pārstāvamās nozares problēmām saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzību, kā arī piedalīties šo problēmu risināšanā, sniedzot savu viedokli par strīda risinājumu.

TwitterFacebook