Eiropas patērētāju informēšanas centrs sadarbībā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru šī gada 1. augustā uzsāka kampaņu “Domā, ja auto nomā” ar mērķi veicināt patērētāju zināšanas par auto nomas pakalpojumu specifiku, kā arī informēt par aspektiem, kuriem nepieciešams pievērst pastiprinātu uzmanību gan pirms un pēc pakalpojumu izmantošanas, gan līgumu darbības laikā, lai patērētājiem nerastos zaudējumi un viņiem būtu atbilstošas iespējas aizstāvēt savas tiesības strīdus gadījumos.

Gan PTAC, gan ECC-Latvija saņem patērētāju sūdzības par dažādiem strīdiem nomājot auto. Tagad, kad aizvien ērtāk ir brīvi ceļot visā Eiropas Savienībā, auto nomas jautājumi kļūst aizvien aktuālāki. Tāpēc ir svarīgi, ka patērētāji ir informēti par dažādiem ar auto nomāšanu saistītiem jautājumiem, jo strīdu situācijās summas katrā individuālajā gadījumā patērētājam ir lielas un būtiskas. PTAC fiksējis gadījumus, kad papildus nomas maksai pēc mašīnas atgriešanas no klienta tiek pieprasīti vēl 500 un pat vairāk eiro par it kā nodarītiem bojājumiem nomas automašīnai. Taču no šādām situācijām būtu iespējams izvairīties, ja klients būtu rūpīgāk iepazinies ar nomas līgumu, kā arī, saņemot un nododot auto, kopā ar iznomātāju pārbaudījis tā vizuālo stāvokli. Šos un citus padomus, kā izvairīties no nepatīkamiem starpgadījumiem autonomās, ECC-Latvija publicēs sociālajos tīklos un īpaši izveidotā mājas lapā “domanoma.lv“.

Statistika par patērētāju sūdzībām auto nomas gadījumos.
Domanoma2
Domanoma3
TwitterFacebook