Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) un Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (turpmāk – ECC Latvia) pēdējos divos mēnešos no patērētājiem ir saņēmuši vairāk kā 50 sūdzību saistībā ar veiktiem preču pasūtījumiem Igaunijas komersanta Crazydeal Group OÜ interneta vietnē www.crazydeal.lv, kā arī patērētājiem sniedza 65 konsultācijas saistībā ar iepirkšanos šajā vietnē.

Saņemtajās patērētāju e-pastu vēstulēs ir norādīts, ka iegādātās preces netiek piegādātas kuponos norādītajos termiņos un preču piegāde no puses tiek pagarināta uz vēlāku laiku. Pēc piegādes termiņa pagarinājuma patērētāji tiek informēti, ka pasūtījums ir anulēts un nauda tiks atgriezta 14 dienu laikā, tomēr naudas atgriešana minētajā termiņā netiek veikta.

PTAC atgādina, ja patērētājs ir noslēdzis distances līgumu ar pārdevēju, tad tas izpildāms 30 dienu laikā no dienas, kad pārdevējs saņēmis pasūtījumu, izņemot gadījumu, kad puses ir vienojušās par citu pasūtījuma piegādes termiņu – tad pārdevēja pienākums ir piegādāt preci līdz šim termiņam. Ja patērētājs nesaņem preci līgumā noteiktajā termiņā, patērētājs var vienoties par preces piegādes termiņa pagarinājumu.

Ja arī papildu termiņā prece netiek piegādāta, patērēts ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma un pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez pamatotas kavēšanās atmaksā patērētājam visas saskaņā ar līgumu patērētāja samaksātās naudas summas.

PTAC aicina patērētājus būt uzmanīgiem un apdomīgiem, izvēloties iegādāties preces un pakalpojumus tiešsaistē minētajā interneta vietnē.
Tāpat vēršam uzmanību uz PTAC mājaslapā pieejamo aizdomīgo interneta vietņu sarakstu: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/aizdomigo-interneta-vietnu-saraksts.
Iesakām patērētājiem ņemt vērā šo informāciju un būt piesardzīgiem darījumos ar sarakstā esošajiem komersantiem.

Patērētājiem jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums zvanīt uz ECC Latvia patērētāju konsultāciju tālruni +371 67388625, e – pasta adrese: info@ecclatvia.lv.

TwitterFacebook