Pēc sarunām ar Eiropas Komisiju (turpmāk – EK) un Patērētāju aizsardzības sadarbības tīklu (turpmāk – CPC) “Shopify” platforma ir apņēmusies ieviest vairākus uzlabojumus, lai patērētājiem padarītu drošāku iepirkšanos saskaņā ar Eiropas Savienības (turpmāk – ES) noteikumiem.

Sarunas sākās pēc tam, kad COVID-19 pandēmijas laikā ar Eiropas patērētāju centru starpniecību tika saņemts daudz sūdzību. Sūdzības galvenokārt bija saistītas ar “Shopify” platformā atrodamajiem internetveikaliem, kas īsteno negodīgu komercpraksi, piemēram, publicējot viltus piedāvājumus, viltotas preces un nenorādot komersanta kontaktinformāciju. 2021.gada jūlijā EK sadarbībā ar CPC un Beļģijas Ekonomikas inspekcijas ģenerāldirektorātu uzsāka komunikāciju ar platformu, aicinot ieviest izmaiņas, lai izbeigtu negodīgas komercprakses īstenošanu. “Shopify” ir apņēmies radīt efektīvu ziņošanas sistēmu un mainīt līdzšinējo, lai mudinātu komersantus kļūt pieejamākiem patērētājiem.

Lai risinātu jautājumu par internetveikaliem, kas nesniedz pietiekamu informāciju par uzņēmumu, kā arī kam trūkst obligātās informācijas par patērētāju tiesībām, “Shopify” ir apņēmies:

  • Izstrādāt internetveikalu kontaktformu veidnes un lietošanas noteikumos, kā arī konfidencialitātes un atmaksas politikas aprakstā iekļaut informāciju par komersantu un tā kontaktinformāciju;
  • Sniegt skaidrus norādījumus komersantiem par piemērojamajiem ES patērētāju tiesību aktiem;
  • Sniegt informāciju par jebkuru ES komersantu, ja to pieprasa patērētāju tiesību aizsardzības iestāde.

Lai ātrāk un efektīvāk novērstu ES patērētāju tiesību aktu pārkāpumus, ko veikuši internetveikali, par kuriem ziņojušas patērētāju tiesību aizsardzības iestādes, “Shopify” ir piekritis no platformas izslēgt attiecīgos internetveikalus, kā arī sniegt nepieciešamo informāciju par komersantu. Minētie pārkāpumi varētu būt, piemēram, spiediena izdarīšana uz patērētājiem, lai viņi iegādātos preces, kā arī viltotu preču tirdzniecība vai preču nepiegādāšana.

Vienlaikus patērētāju tiesību aizsardzības iestādes ir arī vienojušās pastiprināt sadarbību ar Kanādas konkurences biroju, lai uzraudzītu tos “Shopify” tirgotājus, kas neatrodas ES un EEZ valstīs.

CPC turpmāk uzraudzīs “Shopify” saistību izpildi, tāpat arī sekos līdzi patērētāju sūdzību skaitam. Vienlaikus valstiskā līmenī var tikt veiktas uzraudzības aktivitātes, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti ES standarti un ka visas platformas darbojas saskaņā ar vienotiem noteikumiem.

Lai iepirkšanās internetā būtu drošāka, aicinām apmeklēt mūsu mājaslapas sadaļu “E-pirkumi”.

TwitterFacebook