Neskatoties uz to, ka no 2020. gada 19. decembra līdz 2021. gada 11. janvārim ir noteikti tirdzniecības ierobežojumi veikaliem, nekādi netiek ierobežota distances tirdzniecība un e-komercija – iedzīvotāji varēs iegādāties preces distances tirdzniecībā, tās varēs tikt piegādātas uz mājām un pakomātiem, kā arī izsniegtas un saņemtas veikalos uz vietas. Liela daļa tirgotāju, kuri līdz šim preces iegādei ir piedāvājuši klātienes veikalos, tirdzniecību pielāgos tiešsaistei.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) informē, ka, neskatoties uz distances tirdzniecības veidu, piedāvātajām precēm vai to piegādes veidu, patērētājiem ir jānodrošina visa nepieciešamā informācija, kā arī atteikuma tiesības. PTAC arī aicina patērētājus nedrūzmēties pie pakomātiem, pasta nodaļām, kā arī, saņemot preces veikalu telpās.

Svarīgi komersantiem
Līgumi par preču pasūtījumiem, izmantojot distances saziņas līdzekļus, piemēram, interneta veikalu, tālruni, elektronisko pastu, sociālo tīklu saziņu u.tml., ir uzskatāmi par distances līgumiem.

1.Organizējot distances līgumu slēgšanu interneta veikalā vai izmantojot elektronisko pastu, pārdevējam ir pienākums nodrošināt šādu obligāti sniedzamu pirmslīguma informāciju un līguma noteikumus:

 • pārdevējs – juridiskajām personām pārdevēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, faktiskā adrese, ja atšķiras no juridiskās, fiziskās personas vārds, uzvārds, adrese;
 • saziņas līdzeklis – tālrunis, elektroniskā pasta adrese vai cits individuālās saziņas līdzeklis saziņai saistībā ar distances līgumu;
 • prece – informācija par preces galvenajām īpašībām;
 • cena – informācija par preces galīgo cenu (iekļaujot nodokļus);
 • līguma izpildes un apmaksas kārtība – piegādes noteikumi, veidi, maksa;
 • apmaksas līdzekļi, kārtība;
 • atteikuma tiesības – atteikuma tiesību izmantošana termiņš un kārtība, atteikuma veidlapa (paraugus skatīt šeit);
 • atgādinājums par patērētāja likumīgajām tiesībām;
 • informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām;
 • citi līguma noteikumi, kuriem konkrētajā gadījumā ir saistošs raksturs.

Noslēdzot distances līgumu, proti, pieņemot patērētāja veiktu distances pasūtījumu, iepriekš minētā informācija uzskatāma par distances līguma noteikumiem. Šo informāciju pārdevējam ir pienākums izsniegt patērētājam ne vēlāk kā preces piegādes brīdī uz pastāvīgā informācijas nesēja, piemēram, izdrukātā veidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi vai citu individuālās saziņas līdzekli, piemēram, nosūtot līguma noteikumus saturošu datni uz Facebook Messenger, Whatsappp vai tml.

2. Ja distances līguma noslēgšanai tiek izmantots tālrunis (ierobežots saziņas līdzeklis), piedāvājuma izteikšanas un pasūtījuma veikšanas laikā pārdevējam ir pienākums patērētājam sniegt vismaz šādu informāciju:

 • pārdevēja nosaukums, vārds, uzvārds;
 • prece – informācija par preces galvenajām īpašībām;
 • cena – informācija par preces galīgo cenu (iekļaujot nodokļus);
 • piegāde – piegādes veids, termiņi, kārtība;
 • apmaksa – apmaksas kārtība;
 • atteikuma tiesības – patērētāja tiesības izmantot atteikuma tiesības 14 dienu laikā no preces piegādes dienas.

Pēc distances līguma noslēgšanas, izmantojot tālruņa saziņu, ne vēlāk kā līdz preces piegādes brīdim, pārdevējam ir jāsniedz uz pastāvīgā informācijas nesēja visa informācija par distances līguma noteikumiem (tādā apmērā un veidā, kā tas ir interneta veikala pirkuma gadījumā, skatīt augstāk).

Specifisku jautājumu gadījumā par tirdzniecības ierobežojumiem un distances tirdzniecību aicinām sazināties ar Ekonomikas ministrijas Konkurences, tirdzniecības un patērētāju tiesību nodaļas vadītāju Didzi Brūklīti, e – pasts: Didzis.Bruklitis@em.gov.lv , tālruņa numurs: +371 67013274.

PTAC aicina komersantus ievērot likuma prasības, kā arī patērētājus – nedrūzmēties un ievērot 2 metru distanci preču saņemšanas vietās.
Vairāk informācijas: https://www.ptac.gov.lv/lv/content/par-distances-tirdzniec-bu
Video komersantiem:

Video patērētājiem:

TwitterFacebook