2021. gadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (turpmāk – PTAC) saņemtas 12 sūdzības, savukārt 2020. gadā – 6 sūdzības par televizoriem, kuriem, patērētājiem mājās izpakojot, atklāti mehāniski bojājumi. Tā kā tirdzniecība ilgstoši notika tikai attālināti, klients un pārdevējs par televizora kvalitāti nevarēja pārliecināties uz vietas veikalā, arī bieži vien klātienē iegādājoties elektropreces, netiek veikta preces (televizoru) pārbaude. Ņemot vērā to, ka jaunās paaudzes televizori ir īpaši trausla prece un to, ka PTAC saņem arvien vairāk sūdzības par iegādātiem/saņemtiem televizoriem ar mehāniskiem bojājumiem, PTAC ieskatā pārdevējiem ir jāveic visas iespējamās darbības, lai nodrošinātu televizoru nebojātu nodošanu/nosūtīšanas patērētājiem, veicot televizoru pārbaudi pirms televizoru nodošanas/nosūtīšanas patērētājiem pēc savas iniciatīvas, kā arī saglabājot dokumentārus pierādījumus par to, lai strīda gadījumā pārdevēji varētu pierādīt, ka televizora nodošanas brīdī tam nebija trūkumu/defektu. Tāpat patērētājiem – pārliecināties, ka ir piegādāts nebojāts televizors, to fiksējot.

Lai izvairītos no situācijām, kad nav pierādāmi preces bojājumi, atgādinām, ka ir svarīgi preci pirms nodošanas kurjeram vai klātienē patērētājam, pārbaudīt, tai skaitā pieslēdzot televizoru pie elektrības, kā arī saglabāt pierādījumus par veikto pārbaudi. Iesakām komersantiem organizēt piegādes tā, lai preci varētu atpakot piegādātāja klātbūtnē un pārliecināties par preces stāvokli.

Saņemot preci, veikalā vai no kurjera, pēc iespējas aicinām:

  • Ja tas notiek veikalā, tur atvērt iepakojumu, izņemt preci, pieslēgt pie strāvas, ieslēgt ekrānu, fiksēt preces stāvokli un preces iepakošanu
  • Ja prece tiek iegādāta ar distances līdzekļu starpniecību, piegādes brīdī vai brīdī, kad tiek atvērts iepakojums, filmēt un fiksēt preces stāvokli.

Nododot preci patērētājam, pārdevējam ir pienākums dot patērētājam iespēju preci apskatīt vai pārbaudīt. Iesakām patērētājiem izmantot šādu iespēju, jo tā tiks novērstas problēmas, ja piegādātā prece pārvadājot sasista, tā nav pilnā komplektācijā vai pat vispār nav ievietota piegādātajā iepakojumā.

Ja iegādātā prece izrādās neatbilstoša, patērētājam ir tiesības pieprasīt, lai bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas, darba, materiālu un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā novērš preces neatbilstību VAI apmaina preci, izņemot ja tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Jāņem vērā arī preces raksturs, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūks.

TwitterFacebook