Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (turpmāk – PTAC) šī gada pirmajos mēnešos  pieaudzis gan iesniegumu, gan sniegto konsultāciju skaits par “Helvetia Direct Marketing” īstenoto praksi –  zvanot un piedāvājot preces, kā arī sūtot tiešā pasta un e-pasta vēstules, pārsvarā piedāvājot piegādāt uztura bagātinātājus par brīvu uz speciāliem, izdevīgiem noteikumiem. Daudzos gadījumos patērētāji neapzinās, ka, piekrītot saņemt kādu preci bez maksas, patiesībā tiek noslēgts ilgtermiņa līgums ar regulārām preču piegādēm un samaksas pieprasījumu par atsūtītajām precēm. 

Uzņēmuma darbība  ir vērsta uz to, ka tiek veikti zvani patērētājiem (telefona numuru ģenerē dators) un piedāvāts saņemt pasta sūtījumā bezmaksas produktus (vitamīnus), vienlaikus patērētājam sedzot pasta izdevumus 4,99 EUR apmērā. Turklāt tiek informēts, ka, piekrītot bezmaksas produktu saņemšanai, turpmāk regulāri tiks piegādāti maksas sūtījumi un, ja patērētājs nevēlēsies saņemt šos maksas sūtījumus, viņam ir jāinformē komersants un jāatsakās no šī abonēšanas līguma, pretējā gadījumā produkts tiks sūtīts katru mēnesi un pieprasīta maksa. PTAC saņem patērētāju sūdzības par nepasūtītu preču piegādi un maksājumu pieprasīšanu.

2021. gada vidū  “Helvetia Apotheke d.o.o.” apņēmās atbilstoši PTAC norādītajam nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošas komercprakses īstenošanu, tai skaitā: sniegt patērētājiem skaidri un nepārprotami visu būtisko informāciju, ka patērētājs noslēdz abonēšanas līgumu, kā arī informāciju par līguma nosacījumiem, tai skaitā informāciju par preci (par kādu produkta/produktu abonēšanu tiek noslēgts distances līgums) u.c., kāda ir šī produkta cena, cik bieži patērētājam tiks izsūtīti produkti, kāda ir atteikšanās kārtība, informāciju, ka preces atpakaļ nosūtīšanas izmaksas sedz patērētājs. Tāpat respektēt patērētāja izteikto gribu un tiesības izbeigt līgumus, t.sk. neuzspiežot produktus, kuri patērētājam nav vajadzīgi, un ievērojot patērētāja gribu, kas izteikta tikai par vienreizēja produkta saņemšanu vai atteikšanos no turpmāku produktu saņemšanas.

Ņemot vērā patērētāju sniegto informāciju, PTAC turpina uzraudzības aktivitātes attiecībā uz “Helvetia Direct Marketing”.

PTAC aicina patērētājus, saskaroties ar iepriekš minēto uzņēmumu vai līdzīga veida piedāvājumiem:

  • Uzmanīgi izvērtēt telemārketingā vai citādi (piemēram, reklāmas bukletos) piedāvāto preču vai pakalpojumu nepieciešamību un iegādi.
  • Aicinām patērētājus atcerēties, ka patērētājs jebkurā brīdī var atteikties no telefona sarunas vai sarunu pārtraukt!
  • Pārdevēju pārstāvjiem aizliegts izmantot maldinošanas un agresīvas pārdošanas metodes, tajā skaitā izmantot patērētāja vecumu vai veselības problēmas, lai patērētājam pārdotu preci.
  • Ņemt vērā, ka, telefoniski piekrītot saņemt preces par konkrētu cenu, tiek noslēgts distances līgums, kas nozīmē saistības arī patērētājam.
  • Nepiekrist piedāvājumam, ja nav skaidras visas izmaksas un/vai līguma noteikumi.
  • Ja patērētājs ir piekritis šādam līgumam un to noslēdzis, bet nevēlas saņemt preces, tas 14 dienu laikā var atteikties no precēm un izbeigt līgumu atbilstoši uzņēmuma sniegtajam atteikuma veidam (rakstveidā vai elektroniski).
  • Ja prece nav pasūtīta, patērētājam nav pienākums to pieņemt un apmaksāt. Tas attiecas arī uz preces sūtīšanas izdevumiem.

Ja patērētajiem ir neskaidrības vai jautājumi saistībā ar iepriekš minēto preču iegādes veidu, noslēgtajiem līgumiem atteikuma tiesībām u.c., aicinām vērsties PTAC, zvanot pat tālruni 65452554, rakstot e-pastu: pasts@ptac.gov.lv.

Telemarketings
TwitterFacebook