Kur patērētājs var vērsties ar savu problēmu? Eiropas Patērētāju centru tīkls (ECC-Net) atklāja, ka patērētāji bieži vien nezina, kā risināt šādas problēmas. Saistībā ar ECC-Net 15. gadadienu, tīklā galvenā uzmanība ir pievērsta “Atlīdzība un izpilde” (Redress & Enforcement), kas palīdz patērētājiem izmantot pareizo pakalpojumu, lai rastu risinājumu viņu problēmai. ECC-Net ir pieejami dažādi instrumenti, kā palīdzēt patērētājiem.

Patērētāja problēma? Ko tagad?

Problēma ar nomātu automašīnu, piegādātas bojātas kurpes, aizkavējies lidojums, krāpniecība pa telefonu… un daudzas citas problēmas! Pēdējo 15 gadu laikā ECC-Net ir saņēmis vairāk nekā 1 498 000 sūdzību. Patērētāju problēmas, tās tiešām pastāv.

Ko patērētāji var darīt, lai atrisinātu strīdu pēc iespējas efektīvāk?

Eiropas Patērētāju centru tīkls, atzīmējot savu 15. gadadienu, oktobra mēnesī pievēršas tēmai “Atlīdzība un izpilde”. ECC-Net mērķis ir sniegt Eiropas patērētājiem zināšanas, lai tie varētu īstenot savas patērētāju tiesības un pilnvērtīgi izmantot Vienotā tirgus sniegtās priekšrocības. Tāda ir ECC-Net misija.

ECC-Net cer, ka patērētāji un sadarbības partneri atbalstīs kampaņu un dalīsies ar  informāciju par “Patērētāja problēma? Ko tagad?” ar pēc iespējas vairāk cilvēkiem, jo patērētāja tiesības nebeidzas pie savas valsts robežas.

ECC-Net ir sagatavojis

Ceļvedis “Problēma? Risinājums!”

Ceļvedis soli pa solim patērētājus vada uz problēmas risinājumu. Lai veicas!

Savu tiesību īstenošana sešos soļos

ECC-Net ir parūpējies par patērētājiem, kas vēlas šo informāciju lasīt tīmekļvietnē

  • Vispirms jāpārbauda savas likumīgās tiesības, lai noteiktu, vai sūdzība ir pamatota. To var izdarīt, izmantojot mūsu tīmekļa vietni. Ja pēc iepazīšanās ar tīmekļvietnē publicēto informāciju, jums joprojām ir šaubas, varat sazināties ar mums, lai saņemtu padomu par pārrobežu strīdiem (ja tirgotājs atrodas citā ES dalībvalstī), vai arī varat sazināties ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru, lai saņemtu padomu par patērētāja tiesībām Latvijā.
  • Otrajā solī jācenšas rast risinājumu, sazinoties ar komersantu un atgādinot viņam par savām tiesībām.
  • Ja jūsu problēma joprojām nav atrisināta un jūs vēlaties saņemt papildu palīdzību, varat sazināties ar mums vai Patērētāju tiesību aizsardzības centru.
  • Ja esat norēķinājies ar maksājumu karti, varat apstrīdēt darījumu un ierosināt reklamāciju pie savas maksājumu kartes izdevēja. Ja reklamācija būs veiksmīga, jūsu nauda tiks atmaksāta, un jūsu problēma atrisināta.
  • Specializētas strīdu komisijas un ombudi var palīdzēt rast ātru un lētu risinājumu jūsu strīdam bez vajadzības vērsties tiesā. Daudzām nozarēm ir savs ārpustiesas strīdu risinātājs, piemēram, banku nozarei, telekomunikāciju nozarei, pasta nozarei un vēl citām. Tās visas var atrast ODR platformā.
  • Dažreiz ir atlikusi tikai viena iespēja: vērsties tiesā. Lai patērētāju tiesvedību padarītu pieejamāku, ES ir izveidojusi divas vienkāršotas Eiropas tiesas procedūras.

Ir svarīgi zināt, ka mediācija var būt veiksmīga tikai tad, ja tirgotājs ir uzticams. Ja jums ir aizdomas, ka kaut kas nav īsti pareizi, varat veikt internetveikala pārbaudi, lai noteiktu, vai tirgotājam var uzticēties vai ne. Ja jums ir pamatotas aizdomas, ka esat bijis krāpšanas upuris, jāvēršas policijā.

ECC-Net palīdz patērētājiem

Šis projekts ir daļa no plašākas kampaņas, ar ko tiek atzīmēta ECC-Net 15. gadadiena. Katru mēnesi tiek akcentēta jauna patērētāju tēma. Šī mēneša “Patērētāju problēma”. Ko tagad?” tēmu izveidoja ECC Beļģija, tāpēc 2020. gada oktobrī visi ECC informēs patērētājus par viņu iespējām izšķirt strīdus.

Par ECC-NET

Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia) ir Eiropas Patērētāju centru tīkla (ECC-Net) dalībnieks. ECC-Net nodrošina patērētājus ar informāciju par viņu tiesībām un pienākumiem pārrobežu pirkumos un palīdz rast risinājumus patērētājiem pārrobežu strīdos ar komersantiem. Tīklu veido Eiropas Patērētāju centri katrā Eiropas Savienības dalībvalstī, kā arī Norvēģijā, Islandē un Apvienotajā Karalistē.

TwitterFacebook