No 2024. gada 6. līdz 9. jūnijam Eiropa Savienības (turpmāk tekstā – ES) pilsoņi var balsot un paust savu viedokli par deputātiem, kuri  viņus pārstāvēs Eiropas Parlamentā (turpmāk tekstā – EP). Balsojot ES pilsoņi var ietekmēt ES virzību tādos svarīgos jautājumos kā vide, drošība, migrācija, sociālās tiesības un patērētāju tiesības. Turklāt vēlēšanu rezultāti ietekmē arī to, kurš kļūs par Eiropas Komisijas (turpmāk tekstā – EK) priekšsēdētāju. Tas ir svarīgi, jo EK ierosina ES tiesību aktus Parlamentam un ES Padomei.

EP kompetences

EP pārstāv aptuveni 450 miljonus eiropiešu un ir vienīgā ES iestāde, ko tiešās vēlēšanās ievēl iedzīvotāji. Tādējādi EP vēlēšanas ir vienīgā iespēja ES pilsoņiem ietekmēt ES lēmumus par jautājumiem, kas ir saistīti ar viņu ikdienas dzīvi. EP aizstāv brīvību, vienlīdzību un tiesiskumu ES, un tam ir šādas tiesības:

  • kopā ar EP pieņemt tiesību aktus;
  • grozīt tiesību aktus, lai tos uzlabotu;
  • lemt par ES budžetu;
  • pārbaudīt ES iestāžu darbu.

Vēlēšanu un balsošanas datumi

EP vēlēšanas norisināsies 2024. gadā no 6. līdz 9. jūnijam visās 27 ES valstīs. ES pilsoņi var balsot gan savā dzimtenē, gan ES valstī, kurā viņi dzīvo vai kuru apmeklē. ES pilsoņiem, kuri vēlas balsot, esot ārzemēs, var būt nepieciešams iepriekš reģistrēties. Vēršam uzmanību, ka iepriekšējas reģistrācijas termiņš katrā valstī ir atšķirīgs, tāpēc aicinām iepazīties ar katras valsts EP vēlēšanu datumiem, balsošanas nosacījumiem un reģistrācijas termiņiem ŠEIT.

EP politiskās grupas

Vēlēšanu laikā ES pilsoņi var balsot par valstu politisko partiju pārstāvjiem EP, kurā pēc 2024. gada vēlēšanām būs 720 deputāti. Ievēlētie EP deputāti parasti pievienojas politiskajai grupai, kurā no visām ES valstīm apvienojušies deputāti ar vienādiem uzskatiem. Šobrīd Eiropas Parlamentā ir septiņas politiskās grupas:

Pēc vēlēšanām

Pēc vēlēšanām jaunie EP deputāti veidos politiskās grupas. Pirmajā plenārajā sesijā jaunais EP ievēlēs savu priekšsēdētāju, EK priekšsēdētāju, kā arī izskatīs un apstiprinās visu komisāru kolēģiju, kas vadīs EK turpmākos 5 gadus.

Aktuālā informācija ECC-Net

EP vēlēšanas ir svarīga tēma Eiropas patērētāju informācijas centram, jo vēlēšanu rezultāts noteiks pieeju patērētāju tiesībām ES līdz 2029. gadam, tāpēc turpināsim informēt par aktualitātēm saistībā ar EP vēlēšanām.

Papildu informācija

Vairāk informācijas par EP vēlēšanām ir pieejama ŠEIT.

Informācija par EP vēlēšanām vieglajā valodā ir pieejama ŠEIT.

TwitterFacebook