Pasaules Patērētāju tiesību aizsardzības dienā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) vēlas pievērst uzmanību drošu preču pārdošanai un pirkšanai. 14. martā Eiropas Komisijas publiskotajā ziņojumā par bīstamām nepārtikas precēm norādīts, ka 2023. gadā visbiežāk sastopamais preču veids, par kuru tika ziņots, ka tas rada risku veselībai, ir kosmētikas līdzekļi. Savukārt Latvijā visvairāk atklātās nedrošās preces ir bērnu preces un rotaļlietas.

Pērn PTAC Eiropas Savienības ātrās ziņošanas sistēmā RAPEX iesniedza 21 ziņojumu par atklātām nedrošām precēm. 15 gadījumos tika informēts par nedrošu preci, kurai noteikts nopietns risks, – deviņām bērnu precēm un rotaļlietām, divām elektroprecēm un četrām ķīmiskām precēm. Viens ziņojums bija par bērnu preci, kurai dokumentā nebija iekļauta visa citām dalībvalstīm vajadzīgā informācija, savukārt pieci ziņojumi – par precēm, kurām noteikts zemāks risks par nopietnu, proti, divām elektroprecēm, divām bērnu precēm un rotaļlietām un vienu gāzes iekārtu.

Izvērtējot risku, nedrošajām precēm tika noteikti šādi apdraudējumi:

  • ķīmiskie  riski (8);
  • elektrošoka/ugunsbīstamības risks (4);
  • nosmakšanas risks (3);
  • dažādi citi riski (6).

            Aptverot 2023. gadā paziņotos brīdinājumus, kopumā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā visvairāk tika informēts par riskiem, kas saistīti ar ķīmiskām vielām, traumām, aizrīšanos un vides apdraudējumiem. Tā kā tirgus uzraudzības iestādes pastiprināti uzrauga kosmētikas līdzekļus, lai pārbaudītu, vai tajos nav aizliegtu bīstamu ķīmisku sastāvdaļu, visbiežāk paziņoto produktu kategoriju augšgalā ir kosmētikas līdzekļi. Nedrošo preču sarakstā tiem seko rotaļlietas, mehāniskie transportlīdzekļi, elektroierīces un apģērbi.

            Vairākums no paziņotajiem kosmētikas līdzekļiem satur BMHCA – aizliegtu sintētisku smaržvielu, kas var kaitēt auglībai un izraisīt ādas kairinājumu. Arī elektroierīcēs tika konstatētas vielas, kas rada risku gan cilvēku veselībai, gan videi, piemēram, svins lodmetālos. Ievērojamu brīdinājumu daļu veido arī e-cigaretes ar pārmērīgu nikotīna saturu un rotaļlietas, kas satur ftalātus.

Jāpiemin, ka 2024. gada decembrī stāsies spēkā Vispārīgā ražojumu drošības regula, kas ir modernizēts un uz nākotni vērsts regulējums, lai nodrošinātu produktu drošumu Eiropas Savienības tirgū neatkarīgi no produktu izcelsmes un no tā, vai tie tiek pārdoti veikalos vai tiešsaistē.

Vairāk informācijas par nedrošajām precēm ŠEIT.

TwitterFacebook