Prāgas Municipālā tiesa ir pasludinājusi uzņēmuma “Czech Airlines” maksātnespēju, par ko izdarīts ieraksts Maksātnespējas reģistrā 10.03.2021. Uzņēmuma kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņš ir divi mēneši (līdz 10.05.2021.) no ieraksta Maksātnespējas reģistrā izdarīšanas dienas.

Patērētāji, kuri ir skarti vai kuriem varētu būt kreditora statuss uzņēmuma “Czech Airlines” maksātnespējas lietā, ir aicināti savus prasījumus sūtīt uz šādu adresi:

Městský soud v Praze
pracoviště Slezská 9
120 00 Praha 2
Česká republika

https://justice.cz/web/mestsky-soud-v-praze/kontakty-podrobnosti?clanek=kontaktni-osoby-mestskeho-soudu-v-praze-pracoviste-slezska

Saskaņā ar Čehijas Republikas normatīvajiem aktiem, kreditoru prasījums iesniedzams čehu valodā, kas nozīmē, ja prasījums tiek iesniegts svešvalodā, tam ir jābūt ar notariāli apstiprinātu tulkojumu.

Lai patērētājiem atvieglotu pieteikšanās procesu, Eiropas Patērētāju centrs Čehijā, kas ir Eiropas Patērētāju centru tīkla dalībnieks, ir sagatavojis formas (1. links, 2. links) ar paskaidrojumiem angļu valodā. Aizpildītās formas čehu valodā vai ar notariāli apstiprinātu tulkojumu jāsūta uz iepriekšminēto adresi.

Ja nepieciešama papildu informācija, aicinām kontaktēties ar Eiropas Patērētāju informēšanas centru Latvijā,  sūtot ziņu uz info@ecclatvia.lv

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju tiesību aizsardzības centra
Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja
Tālr.: 26544528, 22006628
E-pasts: Sanita.Gertmane@ptac.gov.lv

TwitterFacebook