Saskaņā ar Eiropas tiesību aktiem influenceri, kuri reklamē vai pārdod produktus vai pakalpojumus, tiek uzskatīti par pārdevējiem,  līdz ar to viņiem ir jāievēro virkne noteikumu. Taču ne visi influenceri šos noteikumus zina, jo digitālajā vidē atrodamas slēptas reklāmas, kļūdaini atainoti produkti, negodīgi piedāvājumi, nepatiesas ziņas un nepārredzami vēstījumi.

Lai izglītotu influencerus par patērētāju tiesību aizsardzību Eiropas Patērētāju centru tīkls (ECC-Net) ir apkopojis 10 labās prakses piemērus. Rīkojoties saskaņā ar šiem standartiem, influenceri ne tikai ievēros juridiskās un ētiskās normas, bet vienlaikus arī veicinās drošāku un pārredzamāku digitālo vidi savai auditorijai.

  • Izmantojiet Eiropas Komisijas izstrādāto rīku Juridiskais centrs influenceriem! Tajā atrodama informācija par reklāmdevēju un pārdevēju noteikumiem, kas palīdz ievērot patērētāju tiesību aizsardzības standartus un aizsargāt savu reputāciju, izvairoties no soda naudas par negodīgu uzņēmējdarbības praksi. 
  • Lai palīdzētu patērētājiem izprast ieteikuma kontekstu un viņi pieņemtu lēmumus, pamatojoties uz objektīvu informāciju, skaidri un uzskatāmi norādiet informāciju par sponsorēšanu, partnerību vai bezmaksas produktiem, ko saņemat. Komerciāla rakstura ierakstos izmantojiet tēmturus #reklāma, #apmaksāts, #sponsorēts, #paidpartnership, #apmaksātasadarbība!
  • Sadarbojieties tikai ar uzticamiem zīmoliem, kā arī paši izmēģiniet produktus, pirms tos rekomendējat citiem. Tādējādi sekotājiem, iegādājoties preces tiešsaistē, ir iespējams izdarīt pamatotu un uzticamu izvēli.
  • Pārbaudiet faktus par produktiem, kurus reklamējat vai pārdodat tiešsaistē! Pārliecinieties, ka paļaujaties uz ticamiem avotiem un jūsu sniegtā informācija ir precīza un aktuāla! Maldinoša vai neprecīza informācija var kaitēt ne tikai patērētājiem, bet arī jūsu uzticamībai.
  • Reklamējot produktus, izvairieties tiem piedēvēt ārstnieciskas īpašības, kuras nevar pierādīt, tāpat atturieties no pārspīlētu vai safabricētu ar veselību saistītu apgalvojumu izdomāšanas un turieties pie faktoloģiski pamatotas informācijas. Maldinoši apgalvojumi par produktu labvēlīgo ietekmi uz veselību apdraud sabiedrības un personu veselību.
  • Pārliecinieties, ka produkti, kurus pārdodat vai reklamējat, ir droši, pārbaudot informāciju  Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Safety Gate, kurā tiek publiskota informācija par bīstamām nepārtikas precēm. Ja produkts ir atsaukts, to nepārdodiet vai nereklamējiet, jo tas var apdraudēt patērētāju drošību un veselību.
  • Izglītojiet savus sekotājus par drošām maksājumu metodēm, uzticamu vietņu izmantošanas nozīmi un personiskās informācijas aizsardzības nozīmi. Tas palīdz radīt patērētājiem drošāku iepirkšanās vidi tiešsaistē. 
  • Lai gan privātums ir svarīgs, ir jāievēro Eiropas tiesību akti. Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir noteikta nepieciešamība dalīties ar noteiktu informāciju, piemēram, ja pārdodat preces, pārliecinieties, ka patērētājiem ir pieejama jūsu kontaktinformācija.
  • Veicinot vai pārdodot produktus, iekļaujiet informāciju par garantijām, atgriešanas noteikumiem un klientu atbalstu. Tas dod patērētājiem iespēju droši veikt pirkumus, zinot, ka viņiem ir tiesiskās aizsardzības līdzekļi, ja produkts neatbilst viņu cerībām.
TwitterFacebook