Eiropas Komisija ierosina modernizēt un vienkāršot ārpustiesas strīdu izšķiršanas noteikumus, lai tos pielāgotu digitālajam tirgum, un tādējādi, izmantojot direktīvu par strīdu alternatīvu izšķiršanu patērētājiem, tiktu paplašināts ārpustiesas ceļā atrisināmo jautājumu loks, tostarp arī lietas, kas saistītas ar maldinošu reklāmu, pakalpojumu nepieejamību un nepamatotu ģeogrāfisko bloķēšanu.

Jāpiebilst, ka ir izraudzītas iestādes, piemēram, Eiropas Patērētāju centru tīkls, kas palīdzēs patērētājiem izprast un izmantot strīdu alternatīvas izšķiršanas procedūras. Tāpat norādām, ka minētā priekšlikuma mērķis ir arī paātrināt šīs procedūras.

Lai nodrošinātu godīgu un efektīvu strīdu alternatīvu izšķiršanu patērētājiem, Eiropas Komisija arī pieņēma ieteikumu par tiešsaistes tirgus strīdu izšķiršanas sistēmas saskaņošanu ar Eiropas standartiem, proti, dažādos procedūras posmos strīdu alternatīvai izšķiršanai ir jābūt skaidrai un atklātai un jāgarantē, ka starpnieki ir neatkarīgi un nav finansiāla interešu konflikta. Eiropas komisijas jaunajā priekšlikumā ir arī izklāstīta pārrobežu strīdu risināšanas paraugprakse, kas jāievieš Eiropas Savienības mēroga tirdzniecības asociācijām.

Uzlabojumi, kādi ietverti jaunajos noteikumos

  • Direktīvas darbības jomas paplašināšana. Direktīva aptvers visus Eiropas Savienības patērētāju likumu aspektus un tos paplašinās komersantiem ārpus Eiropas Savienības, pievēršoties tādām negodīgām praksēm kā manipulatīvās saskarnes, manipulatīvās reklāmas vai ģeogrāfiskās bloķēšanas noteikumiem. Saskaņā ar pārskatīto direktīvu strīdu alternatīva izšķiršana patērētājiem spēs pievērst uzmanību tādām praksēm, kas šobrīd nav direktīvas darbības jomā.
  • Uzņēmumu līdzdalības stimulēšana. Saskaņā ar šo priekšlikumu, ja vien īpaši Eiropas Savienības tiesību akti vai valsts tiesiskais regulējums nenosaka tirgotāju dalību strīdu ārpustiesas risināšanā, uzņēmumi arī turpmāk varēs brīvi izlemt, piedalīties vai nepiedalīties strīdu alternatīvajā izšķiršanā. Tomēr, ja patērētājs lūdz strīdu alternatīvu izšķiršanu, uzņēmumam būs pienākums atbildēt 20 darba dienu laikā. Minētā pieeja paātrinās kopējo procesu, mudinās komersantus tajā piedalīties, kā arī samazinās informēšanas pienākumus uzņēmējiem.
  • Patērētāju atbalsta uzlabošana. Patērētājiem, jo īpaši neaizsargātiem, tiks sniegts pielāgots atbalsts, lai viņi varētu uzsākt savu lietu, sākot no tulkošanas un beidzot ar paskaidrojumiem par procedūru, maksām vai fizisko dokumentāciju. Dalībvalstis noteiks kontaktpunktus, lai atvieglotu saziņu starp patērētājiem un tirgotājiem, palīdzētu procesā un sniegtu vispārīgu informāciju par Eiropas Savienības patērētāju tiesībām un pārsūdzības līdzekļiem.

Eiropas tieslietu komisārs Didjē Reinders norāda: “Patērētājiem nekad nevajadzētu atteikties no kompensācijas pieprasīšanas sarežģītu vai pārāk dārgu procedūru dēļ. Tāpat arī uzņēmumiem ir nepārprotami ieguvumi no strīdu ārpustiesas izšķiršanas, jo tas palīdz uzturēt zemas juridiskās izmaksas un veidot labu reputāciju vienotajā tirgū. Aicinu tiešsaistes platformas, kas nodrošina strīdu izšķiršanas mehānismus, veikt papildu darbu, proti, rīkoties uzticami un, pieņemot lēmumu, ievērot visus kvalitātes kritērijus.”

TwitterFacebook