Pēc ilgiem ekonomiskiem satricinājumiem Vācijas aviosabiedrība Air Berlin ir pieteikusi maksātnespēju. Kādas ir sekas patērētājiem?

GAIDĪT UN SEKOT LĪDZI SITUĀCIJAI

Patlaban patērētājiem ir jāgaida, ko Berlīnes-Šarlotenburgas apgabaltiesa nolems par maksātnespējas pieteikumu. Līdz tam Air Berlin turpinās darboties. Uzņēmums, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību, no Vācijas valdības ir saņēmis aizdevumu 150 milijonu eiro apmērā.

Šobrīd Air Berlin paliek spējīga darboties, tomēr tai ir jāizvērtē sava finansiālā situācija un iespējas turpināt darbību, kā arī nav atļauts apdraudēt Air Berlin kreditoru intereses. Tas nozīmē, ka Air Berlin nav atļauts veikt maksājumus, kas nav tieši saistīti ar uzņēmējdarbības uzturēšanu. Tādējādi Air Berlin vairs nav tiesību izpildīt patērētāju kompensācijas prasības. Air Berlin informēja ECC Germany (Eiropas patērētāju informēšanas centrs Vācijā), ka kopš maksātnespējas procedūras pieteikšanas uzņēmums vairs neizskata patērētāju pieteikumus. Vēlāk patērētājiem būs iespēja iesniegt prasību maksātnespējas procesa kārtībā. Protams, tā vairāk ir teorētiska iespēja saņemt kompensāciju, jo finanšu stāvokļa dēļ ir šaubas, ka aviokompānija atlīdzinās vai kompensēs jebkāda veida prasījumus par atceltiem vai pārceltiem reisiem.

PADOMI PATĒRĒTĀJIEM

Ir ieteicams rezervēt lidojumus citā aviokompānijā. Jau veiktu biļešu rezervāciju nav iespējams atcelt bez maksas, jo kopējie atcelšanas noteikumi joprojām ir spēkā. Ja jums ir lēta biļete, izmaksas par atcelšanu vai rezervācijas pārlikšanu parasti ir diezgan augstas. Ja atceļat lidojumu, jums ir tiesības saņemt atpakaļ samaksātos nodokļus un nodevas. Parasti gan tie ir tikai neliela daļa no biļetes cenas.

Ja iegādātā kompleksā tūrisma pakalpojumā ietilpst Air Berlin lidojumi, kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par pakalpojuma nodrošināšanu. Ja lidojumi tiek atcelti, viņam ir jāorganizē alternatīva jūsu transportēšanai.

ŠOBRĪD AIR BERLIN IR DIFERENCĒJUSI ŠĀDUS GADĪJUMUS ATTIECĪBĀ UZ PATĒRĒTĀJIEM:

PATĒRĒTĀJS ATCEĻ REZERVĒŠANU (REGULĀRS TARIFS, PIEM., ECONOMYLIGHT):

Patērētāji var pieprasīt tikai atmaksu par nodokļiem un nodevām. Šis prasījums ir jāiesniedz maksātnespējas procedūrā.

PATĒRĒTĀJS ATCEĻ REZERVĒŠANU (ATMAKSĀJAMS TARIFS, PIEM., ECONOMYFLEX-TARIF):

1) Biļetes, kas izsniegtas līdz 2017. gada 15. augustam: Patērētāji var pieprasīt atlīdzību par biļetēm. Prasība jāiesniedz maksātnespējas procesā.

2) Biļetes, kas izsniegtas pēc 2017. gada 15. augusta: Patērētāji var pieprasīt atlīdzību par biļeti. Air Berlin nav izslēgusi iespēju saņemt atlīdzību. BRĪDINĀJUMS: Air Berlin nav apsolījis neko atmaksāt.

KOMPENSĀCIJA PAR REISU ATCELŠANU / REISU AIZKAVĒŠANOS:

1) Lidojumiem pirms pieteikuma par likvidācijas procedūru: maksātnespējas procedūrā jāiesniedz kompensācijas pieprasījumi.

2) Lidojumiem pēc apstiprinājuma likvidācijas procedūrai: patērētāji, izmantojot vietni, iesniedz savus prasījumus Air Berlin Guest Relation Team (palīdzības dienestam), aizpildot tiešsaistes sūdzību veidlapu (https://www.airberlin.com/en/feedback/complaint). Norādam, ka ir ļoti svarīgi saglabāt savu sūdzības numuru, kas tiek iegūts ievadot informāciju sūdzības veidlapā.  BRĪDINĀJUMS: Air Berlin nav apsolījis neko atmaksāt.

Šo informāciju varat atrast air berlin tīmekļa vietnē: https://www.airberlin.com/en/site/landingpages/flight_information.php

Lietu izskatīšana pret Air Berlin ir bijusi grūta mēnešiem vai pat gadu. Dažos gadījumos aviosabiedrība ECC-Net (Eiropas patērētāju centu tīkls) nav nosūtījusi nekādu atbildi, citos gadījumos tie sasaistīja kopā vairākas lietas. Principā ir iespējams nosūtīt sūdzības Vācijas alternatīvai strīdu izšķiršanas iestādei par pasažieru tiesībām (SÖP). Alternatīvā strīdu izšķiršanas struktūra ir izveidojusi sūdzības veidlapu angļu valodā: https://soep-online.de/welcome.html . Tādējādi patērētāji paši var iesniegt sūdzību SÖP. Strīda risināšanas procedūra parasti ilgst vairākus mēnešus. Air Berlin jau agrāk ir saņēmusi dažādus SÖP struktūras ieteikumus, bet vērā ņēmusi tikai dažos gadījumos. Tāpēc, iespējams, šāda procedūra ir laika tērēšana, jo, ņemot vērā likvidācijas procedūru, Air Berlin nevarēs īstenot SÖP ieteikumus.

Plašāku informāciju par likvidācijas procedūru Vācijā var atrast tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ger_en.htm

ECC Latvija turpinās informēt patērētājus par notikumu attīstību saistībā ar Air Berlin finanšu grūtībām savā tīmekļa vietnē un vietnē Facebook.

Par ECC – LATVIA

Latvijas Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia: http://ecclatvia.lv/lv/) ir Eiropas Patērētāju centru tīkla (ECC-NET) dalībnieks, kas darbojas Patērētāju tiesību aizsardzības centra ietvaros. ECC Latvia nodrošina patērētājus ar informāciju par viņu tiesībām un pienākumiem pārrobežu pirkumos un palīdz rast risinājumus patērētājiem pārrobežu strīdos ar komersantiem. Eiropas Patērētāju centru tīkls (ECC-Net) sastāv no 30 centriem visās 28 ES dalībvalstīs, Islandē un Norvēģijā.

Papildu informācija:
Sanita Gertmane
Patērētāju informēšanas un
komunikāciju daļas vadītāja
Tālr. 67388622, 26544528

TwitterFacebook