17. februārī visiem tiešsaistes starpniekiem ES sāk piemērot Digitālo pakalpojumu tiesību aktu (DSA).

ES orientieris noteikumu kopums, kura mērķis ir padarīt tiešsaistes vidi drošāku, taisnīgāku un pārredzamāku, ir piemērojams no 2024. gada 17. februāra.

Komisijas priekšsēdētājas izpildvietniece jautājumos par digitālajam laikmetam gatavu Eiropu Margrēte Vestagere sacīja: 

No rītdienas digitālo pakalpojumu tiesību akta noteikumi attieksies uz visām tiešsaistes platformām, kurām piekļūst lietotāji ES. Lietotāji, dalībvalstis un platformas tagad var izmantot DPA paredzētos rīkus, lai veidotu drošāku un pārredzamāku tiešsaistes pasauli. Tas ir liels pagrieziena punkts, kas atspoguļo mūsu ES pamatvērtības un principus.

Iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons sacīja:

No 17. februāra DPA sāk piemērot visām tiešsaistes platformām ES. Mēs esam pilnībā mobilizēti, lai nodrošinātu DPA pilnīgu īstenošanu, un mēs mudinām visas dalībvalstis maksimāli izmantot mūsu jauno noteikumu kopumu. Efektīva izpilde ir būtiska, lai aizsargātu mūsu iedzīvotājus no nelikumīga satura un aizsargātu viņu tiesības.

Papildu informācija:

TwitterFacebook