Strīdu izšķiršana tiešsaistē

Platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT platforma) – Eiropas Komisijas izveidota interaktīva tīmekļa vietne, kas piedāvā vienotu piekļuves punktu patērētājiem un tirgotājiem, kas vēlas panākt tādu strīdu ārpustiesas izšķiršanu, kas saistīti ar tiešsaistes pārdošanas un vai pakalpojumu līgumiem.

2016. gada 9. janvāri darbību ir uzsākusi platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē.

Platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT platforma) – Eiropas Komisijas izveidota interaktīva tīmekļa vietne, kas piedāvā vienotu piekļuves punktu patērētājiem un tirgotājiem, kas vēlas panākt tādu strīdu ārpustiesas izšķiršanu, kas saistīti ar tiešsaistes pārdošanas un vai pakalpojumu līgumiem.

Platforma piedāvā vienotu piekļuves punktu 3 pusēm: patērētājam, tirgotājam un strīdu alternatīvās izšķiršanas vienībai (SAI).

Image

Platformā tiek reģistrētas SAI vienības, kas iekļautas sarakstā saskaņā ar Direktīvu par patērētāju SAI un kuras ir kompetentas izskatīt strīdus, uz kuriem attiecas Regula par patērētāju SIT. (Regula par patērētāju SIT, 5.pants (6))

Papildus platformā ir pieejami arī SIT kontaktpunkti, kuru galvenais uzdevums ir sniegt pusēm palīdzību, tādā veidā sekmējot sūdzības izskatīšanu platformā.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā puses jebkurā procedūras posmā var sazināties ar SIT kontaktpunktiem, kuri izveidoti katrā ES dalībvalstī.

SIT kontaktpunkti sniedz palīdzību:

  • Palīdz iesniegt sūdzību;
  • Sniedz informāciju par patērētāju tiesībām, kas ir piemērojamas valstī, kurā atrodas kontaktpunkts;
  • Sniedz informāciju par platformas darbību;
  • Sniedz informāciju par procedūras noteikumiem, ko piemēro identificētās SAI vienības;
  • Informē patērētāju par citiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ja strīdu nevar izšķirt, izmantojot platformu.

weblinkSaraksts ar dalībvalstu kontaktpunktiem

TwitterFacebook