Ceļošanas iespējas personām ar invaliditāti

Kādas pasažieru tiesības ir personām ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām

Plānojat ceļojumu, tomēr nezināt, vai varēsiet saņemt palīdzību, izmantojot savus pārvietošanās palīglīdzekļus un palīdzības ierīces. Varbūt Jums ir vajadzīga pavadošā persona, kura palīdz situācijās, kad nepieciešams lietot medikamentus. Vai transporta pakalpojumu sniedzēji var atteikt transportu invaliditātes vai ierobežotas pārvietošanās spējas dēļ? Lasiet tālāk, lai izzinātu savas tiesības.

Kādas tiesības ir ceļotājiem ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām

Eiropas Savienībā tiesību akti aizsargā pasažierus ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām. Jums tāpat kā ikvienam citam ir vienādas tiesības ceļot ar lidmašīnu, vilcienu, autobusu vai kuģi. Lai arī kāds būtu izmantotais transporta veids, Jums ir tiesības uz bezmaksas palīdzību, esot gan stacijās un ostās, gan arī transportlīdzekļos.

Tāpat ir transporta veidi, ar kuriem arī pavadonim ir atļauts pārvietoties bez maksas, tomēr palīdzības nodrošināšanas nosacījumi ir atšķirīgi, tāpēc pirms sava brauciena noteikti ir jāsazinās ar pārvadātāju, tūrisma pakalpojumu sniedzēju vai biļešu pārdevēju. Šajā sadaļā ir informācija par to, kāda veida palīdzību var sagaidīt un kādi ierobežojumi var tikt piemēroti atkarībā no transporta veida.

Transportu var atteikt tikai tādos gadījumos, ja ir bažas par drošību vai arī transportlīdzekļa dizains vai infrastruktūra nav piemērota ceļotājiem ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām.

Pasažieru tiesības var atšķirties atkarībā no ceļošanas veida. Vairāk informācijas par konkrētiem transportlīdzekļiem ir tālāk tekstā

Kāda veida palīdzību Jums ir tiesības saņemt?

Jums ir tiesības:

• saņemt palīdzību, iekāpjot transportlīdzeklī;
• saņemt palīdzību brauciena laikā;
• pārvadāt pārvietošanās palīglīdzekļus un palīdzības ierīces;
• saņemt palīdzību un ceļot kopā ar servisa suni bez maksas;
• ceļot kopā ar pavadošo personu (dažos gadījumos viņai ir tiesības ceļot kopā ar jums bez maksas);
• iegādāties biļetes un veikt rezervācijas bez papildu izmaksām;
• saņemt informāciju no biļešu pārdevējiem par savu lidojumu un īpašām ērtībām un palīdzību, kas Jums pieejama transportlīdzekļos.

Kam ir tiesības saņemt palīdzību?

Ja esat invalīds vai Jūsu pārvietošanās spējas ir pastāvīgi vai īslaicīgi ierobežotas, jums ir tiesības saņemt apmācīta darbinieka palīdzību.

Palīdzība tiek sniegta, piemēram,

• vecāka gadagājuma pasažieriem;
• personām, kuras izmanto ratiņkrēslu vai citus pārvietošanās palīglīdzekļus un palīdzības ierīces;
• personām, kurām ir dzirdes vai redzes traucējumi;
• personām ar autiskā spektra vai atmiņas traucējumiem.

Kā pārliecināties par to, ka tiks sniegta nepieciešamā palīdzība?

Lai saņemtu vislabāko palīdzību, noteikti jāsniedz informācija par savām vajadzībām biļešu pārdevējam, ceļojuma organizētājam vai aviācijas/dzelzceļa/autobusu uzņēmumam, kurš veic pasažieru pārvadājumus.

Iesakām:

• sazināties ar biļešu pārdevēju, ceļojuma organizētāju vai aviācijas/dzelzceļa/autobusu uzņēmumu, kurš veic pasažieru pārvadājumus, vismaz 48 stundas pirms sava brauciena;
• informēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju par to, kāda veida palīdzība Jums ir nepieciešama;
• informēt sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju, ja ceļojat kopā ar servisa suni vai arī pavadošo personu.

Ceļošana ar lidmašīnu

Kāda veida palīdzību Jūs varat saņemt

Ceļojot ar lidmašīnu, Jums ir tiesības saņemt bezmaksas palīdzību, kas var ietvert šādus pakalpojumus:

• palīdzību ar bagāžu;
• iekāpšanu lidmašīnā un izkāpšanu no tās;
• palīdzību lidojuma laikā un lidostās pirms un pēc lidojuma;
• pakalpojumu sniegšanu lidlaukā, ja ceļojat kopā ar servisa suni;
• aviokompānijas un tās darbinieku padomus par Jūsu ratiņkrēsla vai citu pārvietošanās palīglīdzekļu un palīdzības ierīču izmantošanu un šo ierīču akumulatoriem.

Ceļošana kopā ar pavadoni

Aviokompānijām nav pienākuma lidojuma laikā palīdzēt ar ēšanu vai medikamentu lietošanu. Ja Jums ir nepieciešama šāda veida palīdzība, piemēram, ilgāka lidojuma laikā, aviokompānijas var lūgt, lai Jums būtu pavadošā persona.

Ja Jums ir nepieciešams ceļabiedrs visa lidojuma laikā, aviokompānijai un aviokompānijas personālam ir:
• jāļauj sniegt palīdzību, ko nodrošina pavadošā persona;
• ja iespējams, vieta blakus Jums ir jāierāda pavadošajai personai.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1107/2006 par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu

Ja esat persona ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām un ceļojat ar lidmašīnu Eiropas Savienībā, Jūs aizsargā tiesību akti. Ja vēlaties uzzināt vairāk, iepazīstieties ar Regulu 1107/2006.

Ceļošana ar vilcienu

Kāda veida palīdzību Jūs varat saņemt

Ceļojot ar vilcienu, Jums ir tiesības saņemt bezmaksas palīdzību, kas var ietvert:

 • iekāpšanu vilcienā;
 • izkāpšanu no vilciena;
 • pārsēšanos citā vilcienā;
 • palīdzību brauciena laikā un stacijās pirms un pēc brauciena.
Ceļošana kopā ar pavadoni
 • dzelzceļa uzņēmums, kurš veic pasažieru pārvadājumus, var pieprasīt, lai ceļojat kopā ar pavadoni, bet tikai tādā gadījumā, ja tas ir nepieciešams vilciena vai stacijas infrastruktūras dēļ;
 • šādā gadījumā Jūsu pavadonim brauciens ir bez maksas, un, ja iespējams, viņam vajadzētu sēdēt Jums blakus;
 • Jūs varat ņemt līdzi arī servisa suni, ievērojot vietējos ceļošanas noteikumus.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 2021/782 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem

Dzelzceļa pasažiera ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības ir balstītas uz Eiropas tiesību aktiem, kas izklāstīti Regulā 2021/782. Šīs tiesības attiecas uz visiem starptautiskajiem dzelzceļa transporta pakalpojumiem Eiropas Savienībā, Norvēģijā un Islandē.

Ceļošana ar autobusu

Dodoties vismaz 250 km garā braucienā, jums ir tiesības saņemt palīdzību:

 • iekāpjot transportlīdzeklī;
 • izkāpjot no transportlīdzekļa;
 • norādītajās autoostās.
Ceļošana kopā ar pavadoni

Autobusu uzņēmumam, kurš veic pasažieru pārvadājumus, ir jāļauj Jūsu izvēlētai pavadošajai personai ceļot kopā ar Jums bez maksas, ja viņas klātbūtne atrisina jebkādus drošības vai drošuma jautājumus, kas citādi liegtu Jums ceļot.

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 181/2011 par autobusu pasažieru tiesībām

Autobusa pasažiera ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības ir spēkā visos braucienos, kas sākas vai beidzas Eiropas Savienības dalībvalstī. Noteikumi ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Norvēģijā un Islandē. Vairāk informācijas par minētajām tiesībām ir Regulā 181/2011.

Ceļošana ar kuģi vai prāmi

Kāda veida palīdzību Jūs varat saņemt

Ceļojot ar kuģi vai prāmi, jums ir tiesības saņemt bezmaksas palīdzību, kas var ietvert:

 • iekāpšanu vai izkāpšanu;
 • pārsēšanos;
 • palīdzību brauciena laikā;
 • palīdzību ostā.

Ir jāinformē biļešu pārdevējs, ja:

 • Jums ir īpašas vajadzības attiecībā uz izmitināšanu, sēdvietām vai palīdzību;
 • Jums ir nepieciešams medicīnisks aprīkojums.
Ceļošana kopā ar pavadoni
 • uzņēmums, kurš veic pasažieru pārvadājumus, var pieprasīt, lai jūs pavada cita persona;
 • šādā gadījumā Jūsu pavadošā persona ceļo bez maksas.
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 1177/2010 par pasažieru tiesībām, ceļojot pa jūru un iekšzemes ūdensceļiem

Ceļojot ar kuģi vai prāmi pa jūru vai iekšzemes ūdensceļiem, pasažiera ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības aizsargā Regula 1177/2010. Eiropas Savienības piešķirtās tiesības ceļošanai pa jūru attiecas uz pasažieriem, kuri ar noteikta izmēra prāmjiem un kuģiem ceļo pa jūru, upēm, ezeriem vai kanāliem Eiropas Savienības teritorijā un Norvēģijā, un Islandē.

Kur var saņemt palīdzību un padomu

Eiropas Patērētāju centru tīkls sniedz bezmaksas juridiskas konsultācijas un atbalstu pārrobežu pirkumu jautājumos, kā arī palīdz patērētājiem risināt strīdus saistībā ar ceļojumiem Eiropas Savienībā, Norvēģijā un Islandē. Ja neizdodas atrisināt strīdu ar uzņēmumu, klikšķiniet šeit, lai sazinātos ar vietējo Eiropas Patērētāju centru tīklu un iesniegtu pieprasījumu.

TwitterFacebook