Bukleti & Brošūras

Streaming

SAFER SREAMING
Nelegālo video straumēšanas pakalpojumu apdraudējums un kā rīkoties šādā situācijā. Informācija pieejama šeit.

Brivdienu Rez

BRĪVDIENU REZERVĀCIJA TIEŠSAISTĒ: VAI SĀKOTNĒJĀ CENA IR GALĒJĀ CENA?Eiropas Patērētāju Centra Tīkls (ECC-Net) ir izdevis ziņojumu “Brīvdienu rezervācija tiešsaistē: Vai sākotnējā cena ir galējā cena?” un izstrādājis 10 padomus patērētājiem, lai izvairītos no pārsteigumiem brīvdienas rezervējot tiešaistē. Ziņojuma kopsavilkums pieejams šeit. Padomi patērētājiem un komersantiem pieejami šeit. 

4soli

STRĪDU IZŠĶIRŠANA TIEŠSAITĒ
4 soļi labākai uzņēmējdarbībai. Platforma strīdu izšķiršanai tiešsaistē ļauj atrisināt strīdus ar patērētājiem četros soļos, tiešsaistē un bez tiesas iejaukšanās. Infografika pieejama šeit

Celotajiem

 PALĪDZĪBA UN IETEIKUMI PATĒRĒTĀJIEM EIROPĀ. IETEIKUMI CEĻOTĀJIEM
Buklets apkopo ieteikumus Eiropas Savienības, Islandes un Norvēģijas ceļotājiem un iedzīvotājiem. Ieteikumi apkopo patērētāju tiesības, veicot pārrobežu pirkumus. Bukleta saturs ir pieejams latviešu un angļu valodā.

Ligums

PARAKSTĀT PATĒRĒTĀJA LĪGUMU?Lai vairotu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, Eiropas Komisijas Tieslietu Ģenerāldirektorāts astoņās dalībvalstīs, ieskaitot Latviju, uzsācis informatīvo kampaņu par jauno ES Patērētāja direktīvu. Infografika pieejama šeit.

Pirkumi

JŪS VĒLATIES IEGĀDĀTIES KO JAUNU.
Lai vairotu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, Eiropas Komisijas Tieslietu Ģenerāldirektorāts astoņās dalībvalstīs, ieskaitot Latviju, uzsācis informatīvo kampaņu par jauno ES Patērētāja direktīvu. Infografika pieejama šeit.

Reklama

MALDINOŠA REKLĀMA?
Lai vairotu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, Eiropas Komisijas Tieslietu Ģenerāldirektorāts astoņās dalībvalstīs, ieskaitot Latviju, uzsācis informatīvo kampaņu par jauno ES Patērētāja direktīvu. Infografika pieejama šeit.

Bojata

VAI NOPIRKTĀ PRECE IR BOJĀTA?
Lai vairotu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, Eiropas Komisijas Tieslietu Ģenerāldirektorāts astoņās dalībvalstīs, ieskaitot Latviju, uzsācis informatīvo kampaņu par jauno ES Patērētāja direktīvu. Infografika pieejama šeit.

Sarezgijumi

VAI JUMS RADUŠIES SAREŽĢĪJUMI AR ĀRVALSTU TIRGOTĀJU?
Lai vairotu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, Eiropas Komisijas Tieslietu Ģenerāldirektorāts astoņās dalībvalstīs, ieskaitot Latviju, uzsācis informatīvo kampaņu par jauno ES Patērētāja direktīvu. Infografika pieejama šeit.

Atteikums

VAI VĒLATIES ATTEIKTIES NO TIEŠSAISTĒ IEGĀDĀTAS PRECES?
Lai vairotu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, Eiropas Komisijas Tieslietu Ģenerāldirektorāts astoņās dalībvalstīs, ieskaitot Latviju, uzsācis informatīvo kampaņu par jauno ES Patērētāja direktīvu. Infografika pieejama šeit.

6

IZMANTOJIET SAVAS PATĒRĒTĀJA TIESĪBAS
Lai vairotu sabiedrības informētību par patērētāju tiesībām, Eiropas Komisijas Tieslietu Ģenerāldirektorāts astoņās dalībvalstīs, ieskaitot Latviju, īstenoja informatīvo kampaņu par jauno ES Patērētāja direktīvu. Kampaņas plakāti pieejami šeit.

TwitterFacebook