No 21. janvāra ir ieviesti papildu drošības pasākumi, tāpēc ne vien patērētājiem ir jāpārskata ikdienas paradumi, bet arī tirgotājiem ir jāpielāgojas jaunajiem noteikumiem, nodrošinot drošu iepirkšanos. Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (turpmāk — ECC Latvia), kas ir Patērētāju tiesību aizsardzības centra (turpmāk — PTAC) struktūrvienība, jau ir informējis par strauju interneta tirdzniecības paplašināšanos un ar to saistītajām problēmām, kuru aktualitāte pašreizējos apstākļos noteikti augs.

Lai mazinātu nepatikšanas, ko izraisa nekorekta komercprakse internetā, ECC Latvia ir apkopojis svarīgāko informāciju par interneta veikaliem, kas tirgotājiem palīdzēs īstenot normatīvajiem aktiem atbilstošu praksi, tirgojot preces internetā, bet patērētājiem — spēt pazīt uzticamu tirdzniecības vietni.

1. Pilna un viegli atrodama informācija par uzņēmumu

Katra tirgotāja pienākums ir norādīt pilnu un patiesu informāciju par uzņēmumu, kā arī nodrošināt, lai patērētāji spētu to viegli atrast. Tirgotājiem vienmēr ir jānorāda uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas un PVN maksātāja numurs, juridiskā un fiziskā adrese, ja tās atšķiras, kā arī e-pasta adrese un citi ātri un efektīvi saziņas līdzekļi.

2. Detalizēta un patiesa informācija par preci

Patērētājiem ir tiesības pārbaudīt preces īpašības tiktāl, ciktāl to būtu iespējams izdarīt parastā veikalā. Lai patērētājiem internetā rastos objektīvs priekšstats par preci, tirgotājiem obligāti ir jānorāda pēc iespējas detalizētāka informācija par katras preces īpašībām, funkcionalitāti, lietojumu un marķējumu, ja tāds nepieciešams.

3. Uzticamas norēķinu sistēmas

Iepērkoties internetā, katrs pircējs vēlas justies droši par ieguldītajiem līdzekļiem un personas datiem. Lai panāktu šo drošības sajūtu, tirgotājiem ir jāizmanto uzticamas norēķinu sistēmas, jānorāda informācija par norēķinu kārtību un jānodrošina apmaksas dokuments.

4. Informācija par piegādi

Pilna un saprotama informācija par piegādes kārtību ir tikpat svarīga kā uzticamas norēķinu sistēmas. Īstenojot distances tirdzniecību, komersantiem ir jānorāda pilna informācija par piegādes iespējām, termiņiem un kārtību. Ja piegāde var ieilgt vai radušās citas preces pieejamības problēmas, ir jāsazinās ar pircēju, lai viņam nerodas raizes un uztraukums.

5. Atteikuma tiesības

Tirgojot preces internetā, ir svarīgi ne vien atcerēties, ka patērētājiem ir tiesības atteikties no pasūtījuma 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža, bet arī nodrošināt pieejamu informāciju par atteikuma tiesībām, kā arī atteikuma veidlapu. PTAC nesen veiktais pilotpētījums parādīja, ka daudziem tirgotājiem ir nepilnīgas zināšanas par atteikuma tiesībām. Tikai 11,8 % respondentu spēja pareizi atbildēt, ka situācijā, kad tirgotājs nav informējis pircēju par iespēju izmantot atteikuma tiesības un nav nodrošinājis atteikuma veidlapu, atteikuma tiesības ir izmantojamas 1 gada laikā.

6. Strīdu risināšanas iespējas

Tirgotājiem ir skaidri jāapraksta sūdzību izskatīšanas procedūra, kā arī jānorāda informācija par strīdu risināšanas iespējām tiešsaistē un klātienē. Svarīgi norādīt uzņēmuma kontaktinformāciju sūdzību izskatīšanai, kā arī saiti uz strīdu izšķiršanas platformu tiešsaistē.

7. Pirkuma apstiprinājums

Tirgotājiem ir pienākums apstiprināt pasūtījuma saņemšanu, kā arī nodrošināt pirkuma apstiprinājumu saglabājamā veidā ne vēlāk kā preces piegādes brīdī. To var izdarīt, nosūtot ziņu uz pircēja e-pasta adresi, fizisko adresi izdrukātā veidā, datnes veidā „Facebook Messenger” vai izmantojot citu patērētāja individuālās saziņas līdzekli.

8. Noteikumu ievērošana alternatīvajās tirdzniecības platformās

Dažkārt komersanti, izvēloties tirdzniecības veidu internetā, izvairās no savas vietnes veidošanas un dod priekšroku alternatīvām tirdzniecības platformām, piemēram „Instagram”, „Facebook”, ss.com, ebay.com u. c. Tas nebūt nav slikti vai nepareizi, taču svarīgi atcerēties, ka tirdzniecība arī šajās platformās paredz distances tirdzniecības noteikumu ievērošanu.

Apzinoties, ka ieviesto ierobežojumu un svētku kontekstā tirdzniecība tiešsaistē pieaugs vēl vairāk, ECC Latvia kopā ar PTAC ir nolēmis atgādināt patērētāju un komersantu tiesības un pienākumus. Kampaņu ir paredzēts īstenot divos izglītojošos posmos: palīdzēt patērētājiem spēt pazīt uzticamas iepirkšanās vietnes un atgādināt tirgotājiem, kādai ir jābūt normatīvajiem aktiem atbilstošai tirdzniecības vietnei internetā. Visi interesenti ir aicināti sekot līdzi kampaņas norisei, izmantojot tēmturi #pērcgudri, kā arī iepazīstoties ar informāciju https://www.percgudri.lv/iepirksanas-interneta/ 

Konteksts:

Katrā ES valstī, kā arī Islandē, Norvēģijā un Apvienotajā Karalistē ir Eiropas Patērētāju informēšanas centrs, tie kopā veido ECC-Net. ECC-Net informē patērētājus Eiropā par viņu tiesībām un sniedz bezmaksas palīdzību pārrobežu problēmu risināšanā. ECC-Net līdzfinansē Eiropas Komisija. Plašāka informācija https://www.eccnet.eu/

TwitterFacebook