Eiropas Komisija (turpmāk – EK) ir nākusi klajā ar jauniem priekšlikumiem, kam vajadzētu nostiprināt un uzlabot pasažieru un ceļotāju tiesības un pieredzi Eiropas Savienībā (turpmāk – ES).  

Kāds ir šo priekšlikumu mērķis

ES pasažieru tiesības attiecas uz vairāk nekā 13 miljardiem pasažieru gadā – lidmašīnās, vilcienos, autobusos un kuģos, tomēr ne visi pilnībā izmanto savas tiesības. Tāpēc ar jaunajiem priekšlikumiem EK vēlas to mainīt. Pētījumi liecina, ka tikai katrs trešais pasažieris zina, kādas ir viņa tiesības un kur vērsties, ja viņš vēlas tās īstenot. Tāpēc EK cenšas vairāk informēt un pievērst uzmanību pasažieru tiesībām un kopumā atvieglot patērētājiem ES viņu tiesību izmantošanu.

Priekšlikumu galvenie punkti

  • Pasažieru tiesību nostiprināšana

Ir paredzēts uzlabot un vienkāršot noteikumu izpildi, lai patērētājiem būtu vieglāk iesniegt sūdzību un saņemt pilnu kompensāciju gadījumos, ja brauciens tiek atcelts. Turklāt priekšlikuma mērķis ir nodrošināt skaidru atmaksas procedūru pasažieriem, kuri biļeti iegādājušies pie starpnieka, kā arī atvieglot ceļošanu pasažieriem ar invaliditāti vai ierobežotām pārvietošanās spējām. Proti, ja ceļojuma pabeigšanai ir nepieciešama kāda palīdzība, aviokompānijai būs pienākums pārvadāt šo personu bez maksas. Šāda prasība jau ir spēkā, ceļojot ar vilcienu un kuģi.

  • Efektīvāki noteikumi kompleksajiem ceļojumiem

Priekšlikuma mērķis ir padarīt efektīvāku aizsardzību patērētājiem, kuri izvēlas kompleksos ceļojumus. Tas ir jo īpaši svarīgi tādu krīžu laikā kā Covid-19 pandēmija, kad bankrotēja vairāki tūrisma operatori. Tāpēc tiek ieviestas skaidrākas un stingrākas ceļotāju tiesības, tostarp noteikumi par kompensācijām un priekšapmaksājumiem.

  • Ērtāka piekļuve reāllaika informācijai

Patērētājiem būtu jānodrošina ērtāka piekļuve reāllaika informācijai par aktuālajām transporta iespējām, tostarp par kavējumiem un atcelšanu. Tirgotājiem ir pienākums sniegt papildu datus, piemēram, par velosipēdu izvietojumu vilcienos un pieejamības iespējām.

  • Kopējas Eiropas mobilitātes datu telpas izveide

Kopēja mobilitātes datu telpa nodrošinās labāku piekļuvi datiem, to kopīgu izmantošanu un atkārtotu izmantošanu, lai ceļotāji un kravu pārvadātāji būtu informēti, piemēram, par satiksmes apstākļiem/transporta kavējumiem. Tas ir būtiski inovatīviem transporta pakalpojumiem, drošībai, ilgtspējai, multimodalitātei un uz datiem balstītai transporta politikai.

  • Pasažieru tiesību uzlabošana multimodālu braucienu kontekstā  

Efektīvs multimodāls transports ļaus pasažieriem kombinēt dažādus kolektīvā transporta veidus un uzlabos pasažieru aizsardzību traucējumu laikā, padarot multimodālos braucienus pievilcīgākus. Tiek uzsvērta pasažieru tiesību tiesiskā regulējuma nostiprināšana, lai panāktu labāku tā ieviešanu, skaidrību, atlīdzināšanu un iespējamu kompensāciju.

Turpmākā rīcība

EK priekšlikumi ir jāpieņem Eiropas Parlamentam un Padomei. Šobrīd priekšlikumu statuss ir “gaida komitejas lēmumu”.  Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) izskatīja regulējumu plenārsesijā un 20. martā pieņēma atzinumu.

Vairāk informācijas par labākām tiesībām un informāciju ceļotājiem EK tīmekļvietnē.

TwitterFacebook